Imperialistisissa sodissa työläiset joutuvat kaikkialla taistelemaan toisia työläisiä vastaan pääoman vallan säilymisen puolesta. Työläisten vastakkainasettelu on kaikkien kannalta tuhoisaa, sillä työläiset luovat työllään kaiken elämisen perustan.

Ukrainassa imperialistiset USA ja EU taistelevat nykyisen kapitalistisen Venäjän kanssa.

Kommunistinen työväenpuolue ei hyväksy Venäjän sotilaallista toimintaa Ukrainassa ja vaatii neuvotteluja ja sodan lopettamista. Ukrainan tapahtumat todistavat jälleen imperialistisen kapitalismin perimmäisen olemuksen. Sota on kapitalististen ryhmittymien valtataistelua luonnonvarojen saatavuudesta, suurpääoman ja monopolien vallasta ja taloudellisista voitoista suhteessa kilpailijoihin.

Kun 1990-luvun alussa Neuvostoliitossa ja useassa Itä-Euroopan maassa hajotettiin sosialistinen yhteiskuntajärjestelmä, käynnistyi Euroopassa kapitalismin imperialistinen ”kuuman sodan” aikakausi. EU:ta vahvistettiin ja laajennettiin uusilla jäsenmailla. Myös sotilasliitto Nato alkoi hyväksyä uusia jäseniä, vaikka Varsovan liitto oli lakkautettu.

Nato on hyväksynyt vuoden 1998 jälkeen 14 uutta jäsenmaata. Monet näistä maista ovat Venäjän läntisiä rajanaapureita. Venäjä on syystäkin huolestunut, kun EU:n ja USA:n sotilaallinen etupiiri on Naton muodossa työntynyt sen rajoille. Myös Ukraina haluaa liittyä EU:n ja Naton jäseneksi.

Viime vuosikymmeninä on nähty EU:n ja sen jäsenmaiden imperialistisen kehityksen kulku. Unionin toimesta, rahoilla ja virhearvioilla on Euroopassa luotu maaperää sotilaallisille yhteenotoille. Yksi noista suurista virheistä oli 2014 helmikuussa USA:n ja EU:n tuella tehty Kiovan vallankaappaus. Se näkyy nyt sotana Ukrainassa.

Kuvaavaa on, miten Jugoslavian liittotasavallan hajottamisen pääarkkitehtinä toimi EU-maa Saksa, joka 1991 yksin tunnusti Kroatian ja Slovenian itsenäisyyden. Myöhemmin muut EU-maat seurasivat Saksaa, myös Suomi, tunnustaen nuo maat.

Keväällä 1999 Saksan EU-puheenjohtajuuskaudella unionin silloinen johtokolmikko Saksa, Suomi ja Itävalta johtivat keskusteluja Serbian painostamiseksi luopumaan Kosovon alueesta. Tähän Serbia ei suostunut, jolloin EU päätti pyytää Natoa pommittamaan Serbiaa. Nato pommittikin 78 päivän ajan 24.3. – 10.6.1999 Serbiaa ja Kosovo julistautui yksipuolisesti itsenäiseksi.

Kun nyt Venäjä julistetaan kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan rikkojaksi, on syytä muistaa, että Kosovon itsenäistyminen oli myös kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan rikkomista. USA ja EU ovat vaienneet visusti asiasta, eikä rikkojille ole asetettu ainuttakaan talouspakotetta.

Eräissä EU:n jäsenmaissa venäläiset kielivähemmistöt ovat joutuneet sorretuiksi. Venäjän kielen opetuksesta on luovuttu ja estetty vähemmistöjen osallistuminen poliittiseen toimintaan. Myös kommunistien poliittinen toiminta puolueena on kielletty, mutta toisaalta on annettu fasistisen ja natsistisen toiminnan jatkua ja edetä. Ukraina ei ole EU:n jäsenvaltio, mutta siellä on nykyjohdon päätöksillä toimittu samoin.

EU on tuonut imperialistisen luonteensa esiin osallistumisena sotiin eri puolilla maailmaa. Yksi noista sodista alkoi USA:n hyökkäyksellä Afganistaniin, jonka Euroopan Unioni hyväksyi ja sen jäsenmaat lähettivät sotilaitaan maahan. Kahdenkymmenen vuoden taistelujen jälkeen hävinnyt USA päätti viime syksynä vetää joukkonsa pois Afganistanista. Tähän päätökseen se ei tarvinnut eurooppalaisten liittolaistensa mielipidettä, jotka USA:ta seuraten myös poistuivat Afganistanista.

Sodan vaara lisääntyy entisestään EU:n toimesta Euroopassa, kun tiedämme unionin tarvitsevan lisää energiaa ja muita luonnonvaroja, joita sillä ei ole, mutta Venäjällä on. EU tarvitsee myös Ukrainan maatalousmaata. Siksi suomalaisten kannalta on tärkeää pysyä erossa suurvaltojen eturistiriidoista. Se edellyttää:

Ei NATO-jäsenyydelle. Suomen on irtauduttava kaikista Naton kanssa solmituista sotilaallisista sopimuksista, liittolaisuudesta ja sotaharjoituksista.

 -Suomen on irtauduttava muista yksittäisten maiden kanssa solmituista sotilaallista sopimuksista ja sotaharjoituksista.

 -Suomen maaperällä, ilmatilassa eikä vesialueilla saa järjestää vieraiden sotilasjoukkojen harjoittelua tai muuta toimintaa.

 -Suomen asevienti Ukrainaan tekee Suomesta sodan osapuolen ja Venäjän vihollisen. Asevienti on pysäytettävä. Suomi ei saa lähettää sotilaitaan ulkomaille.

 -Militarismista luovuttava. Varat aseiden hankinnasta terveydenhuoltoon, sosiaaliseen perusturvaan, työhön ja toimeentuloon.

 -Suomen itsemääräämisoikeuden ja itsenäisyyden palauttamiseksi Suomen on erottava Euroopan Unionista.

 -Parhaiten Suomi vakauttaa Pohjois-Euroopan ja omaa turvallisuuspoliittista asemaansa pysymällä suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella.

 -Suomen tulee säilyttää hyvät suhteet naapurimaihin edistämällä molemminpuolisen hyödyn periaatteella ystävyyttä ja rauhaa maiden suhteissa. Sama suunta kaikkialle maailmaan.

 -Kestävän rauhan saavuttamisessa tärkeintä on luokkataistelu kapitalismia vastaan. Sodat ovat kapitalismin verta ja lihaa. Kestävä suunta rauhalle, meille suomalaisille ja muille kansoille on toiminta kohti sosialismia.

Vantaa, 9.4.2022

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Keskusneuvosto

Ukrainan sota – kapitalismin imperialismia

Hakutulokset “Ukrainan sota – kapitalismin imperialismia

  • 8.3.2022 00:20:sta
    Permalink

    Tärkeä artikkeli taustaksi varsin ikävälle sodalle!
    Taantumukselliselle oikeistolle Ukrainan sota on suurta juhlaa! Sota ja siviilien kärsimykset synnyttävät kansanjoukoissa huuman kuin urheilukilpailussa, ja tämän huuman avulla poliittinen oikeisto pyrkii saamaan läpi sen jo pitkään havitteleman nato-jäsenyyden ja ns. julkisen talouden leikkaukset.

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.