Suomen itsemääräämisoikeuden palauttamisella luomme turvallisuutta ja rauhaa

Suomi on Euroopan Unionin ja sotaliitto Naton jäsenyydellä sidottu kapitalismin imperialistisiin keskuksiin. Sitomiseen ovat vuosikymmenien ajan osallistuneet kaikki eduskuntapuolueet ja presidentit. Näin Suomi on menettänyt itsemääräämisoikeutensa ja puolueettomuutensa. Tilalle on hyväksytty suurten valtioiden ensisijaiset edut, politiikassa ja taloudessa, joita imperialistiset

Ktp vastustaa sotilasliitto Natoa ja Suomen sotilasmenojen kasvua

Suomi liitettiin 4.4.2023 sotilasliitto Natoon sitä edeltäneen valtavan propagandan ja vyörytyksen turvin. Kansalaisten todellista mielipidettä ei koskaan kysytty. Kaikki tapahtui Suomen oikeiston, johon myös kenraalikunta perinteisesti kuuluu, ja maamme ulkopoliittisen johdon teettämien manipuloitujen ja rajallisten mielipidekyselyjen turvin. Presidentti Niinistön ja

Ktp:n 25. edustajakokous pidettiin 27.–28.5. 2023

Kommunistisen Työväenpuolueen – Rauhan ja Sosialismin puolesta (Ktp) 25. edustajakokous pidettiin kaksipäiväisenä 27.-28.5.2023. Edustajakokouksen avasi puolueen puheenjohtaja Hannu Tuominen. Hän muistutti Ktp:n perustamisesta 35 vuotta sitten toukokuussa 1988. Vuosikymmenet ja Suomen sekä maailman tilanne ja tapahtumat ovat vaihtuneet, mutta Ktp

Puskalan putiikki kertoo antikommunistisesta vakoilusta

Risto Reunan vuonna 2021 ilmestynyt teos Puskalan Putiikki — Puoluevakoilija Veikko Puskalan kaksoiselämä kertoo uusia tietoja suojelupoliisin, armeijan johdon, demarien ja revisionistien yhteistyöstä kommunisteja vastaan. Kirjassa julkaistujen tietojen todellista merkitystä ei ole porvarillisessa mediassa selitetty, on vaan pintapuolisesti todettu jo

Porvarihallituksen ohjelma kurittaa työtätekeviä

Kokoomusjohtoisen porvarihallituksen muodostaminen on edennyt ohjelmavaiheeseen. Porvaripuolueilla ei ole erimielisyyttä hallitusohjelman suurista linjoista. Jokaisen niistä on kuitenkin saatava puumerkkinsä julkisen talouden miljardileikkauksiin. Hallitusohjelman hyväksymistä perustellaan vanhaan tapaan kompromissilla. Sen tuloksena ohjelmaan kuuluvat tuloveroalennukset kokoomukselle, maahanmuuton ja kehitysavun karsiminen perussuomalaisille, ruotsinkielisten

Yhdysvallat vakoilee Suomen ilmatilassa

Suomen Nato-jäsenyys on aiheuttanut Yhdysvaltojen ja Naton aseistuksen, sotilaiden ja sotaharjoitusten vyöryn Suomeen. Panssareita siirretään pitkin Suomen teitä ja sotilaat harjoittelevat suomalaismetsissä. Viime sunnuntaina Utissa päättyneeseen Southern Griffin 23 -sotaharjoitukseen osallistui satoja yhdysvaltalaisia ja ranskalaisia erikoisjoukkoja kalustoineen. Harjoituksen yksi suunta

Hallitusohjelma on kokoomuksen sanelema

Eduskuntavaalien tulos merkitsee oikeiston poliittisen vallan kasvua. Käytännössä tuo valta laajenee koko suomalaisen yhteiskunnan toimintoihin. Se merkitsee työväenluokan taistelulla saavutettujen etujen nakertamista, jopa osin poistamista. Neljän porvaripuolueen hallitus näyttää juuri nyt todennäköiseltä. Parhaillaan käynnissä olevat neuvottelut hallitusohjelmasta eivät ole este

Työläisnaisliikkeen historiasta Suomessa, osa 7

Naisten asema kommunistisessa liikkeessä muuttuu 1920-luvulla 1920-luvulla työväenliikkeessä kiihtyi keskustelu naisten paikasta niin liikkeessä kuin koko yhteiskunnassa. Naiset olivat usein jääneet taka-alalle, mutta nyt liike oli muuttunut monella tavalla. Neuvosto-Venäjällä sisällissota oli loppunut ja neuvostoliittolaisen sosialismin rakennus oli alkanut. Suomessa

Ranska ja suurten lakkojen opetukset

Työläisten taistelu ja solidaarisuus ovat tärkeitä ammattiliittojen kehitysprosessissa. Ranskan lakkojen opetukset sopivat vankaksi pohjaksi nykypäivän joukkoliikkeen voiman sekä työläisten asettamien työehto- ja työolovaatimusten menestyksen arvioinnissa, myös Suomessa. Tammikuusta lähtien Ranskan työläiset ovat käyneet mahtavaa taistelua, jossa pääasiallisena kohteena on Macronin

Venäjän nootti paljasti Suomen harjoittaman laittomuuden

Venäjä lähetti keskiviikkona 19.4 Suomelle nootin. Aiheena oli Venäjän valtio-omaisuuden takavarikointi ja kansainvälisen oikeuden vastainen koskemattomuuden loukkaus. Kyse oli Venäjän Tiede- ja kulttuurikeskuksen kiinteistöstä Helsingissä. Suomi joutui pikaisesti perumaan päätöksen takavarikosta ja asiaan liittyen muista vihamielisistä toimistaan. Nolo juttu Suomelle.

Reaalipalkkojen lasku jatkuu tänäkin vuonna

Viime vuonna alkanut työtätekevien reaalipalkkojen jyrkkä lasku jatkuu myös tänä vuonna. Syynä palkkojen laskuun ja jo toista perättäistä vuotta heikentyneeseen ostovoimaan on palkankorotusten ja muiden työehtojen ”yleinen linja”. Talven ja kevään aikana solmitut uudet kaksivuotiset työehtosopimukset ja niiden palkankorotukset merkitsevät

Voitonpäivä 9. toukokuuta

Toisen maailmansodan päättymisen ja fasismista saavutettua voiton päivää vietetään tänä vuonna tiistaina 9. toukokuuta. Neuvostoliiton, Neuvostokansan, sen Puna-armeijan ja kaikkien vastarintataistelijoiden voitosta ja natsi-Saksan häviöstä on tänä vuonna kulunut 78 vuotta. Voitonpäivää vietetään Venäjällä ja kaikissa niissä maissa, joissa kansalaiset

Työväenluokalle ja Suomen kansalle

Suomi on saavuttanut valtiona merkittävän, kansainvälisesti tunnustetun aseman puolueettomana ja sotilaallisesti liittoutumattomana maana. Tämän aseman se saavutti toisessa maailmasodassa koetun häviön jälkeen Pariisiin rauhansopimuksen ja Neuvostoliiton kanssa solmitun Ystävyys-, Yhteistyö- ja Avunantosopimukseen perustuvalla ulkopolitiikalla. Suomesta kehittyi rauhan asian suurvalta, joka

Oikeisto vahvisti yhteiskunnallista ja poliittista valtaansa

Eduskuntapuolueiden ja oikeiston eteneminen huhtikuun eduskuntavaaleissa on koko 2000-luvun jatkuneen kehityksen tulosta. Kaikki vallassa olleet hallitukset, riippumatta niiden kokoonpanosta ja väristä, ovat toteuttaneet porvaripolitiikkaa. Sille ei ole ollut vastavoimaa. Porvaripolitiikan seuraus on ollut pääoman edelleen kasaantuminen ja rikkaiden rikastuminen. Sen

Yhdysvaltojen armeija ei aikaillut – raskaita aseita Suomeen

Yhdysvaltojen armeija on aloittanut huhtikuun puolivälin jälkeen panssarivaunujen ja muun raskaan aseistuksen siirron Suomeen. Asekuljetuksissa ei aikailtu, sillä Suomen Nato-jäsenyyden hyväksymisen asiakirjoissa oli tuskin muste ehtinyt kuivua. Sotilasliitto Nato on järjestelyissä mukana. Yhdysvaltojen panssarit ja taisteluajoneuvot tulevat jostakin Viron Nato-tukikohdasta

Vappupuhe 1.5.2023, Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen

Hyvät toverit, Marinin hallitus jatkoi sitä samaa kansanvastaista oikeistopolitiikkaa kuin edeltäjänsä, ja samaa linjaa tulee jatkamaan myös uusi hallitus. Päättäjät tulevat edelleen jatkamaan terveys- ja sosiaalipalveluista sekä koulutuksesta leikkaamista. Marinin hallituksessa sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto häpeällisesti pettivät kaikki vasemmiston ja työväenliikkeen

Vappupuhe 1.5.2023 – Ktp:n puheenjohtaja Hannu Tuominen

Hyvät Toverit, Suomessa politiikan ja yhteiskunnan oikeistolaistuminen ei ole yhden tai kahden vaalikauden ajan tulos. Se on pidemmän aikavälin poliittista kehitystä. Nyt tuo kehitys sai huhtikuun eduskuntavaaleissa luonnollisen huipentumansa, kun oikeistolainen aika vaatii oikeistohallituksen. Se, mikä kaikenvärisiltä hallituksilta ja porvaripolitiikalta

Vapun merkityksestä ja historiasta

Vuonna 1856 australialaiset työläiset päättivät perustaa työväen juhlapäivän, jolloin lakon avulla vaadittaisiin 8-tuntista työpäivää. Päiväksi valittiin huhtikuun 21. Ajatus levisi pikkuhiljaa myös muihin maihin. Amerikassa 8-tuntisen työpäivän juhlaa vietettiin lakkoilemalla useita kertoja 1880-luvulla. Vuonna 1890 Kansainvälinen työläiskongressi (josta kehittyi ns.

Eduskuntavaalien tulos kertoo oikeiston etenemisestä

Huhtikuun 2. päivän eduskuntavaalit käytiin oikeistovoimien ehdoilla ja vaalien tulos oli ennalta tehtyjen mielipidekyselyjen mukainen. Ei siis mitään yllättävää, mutta paljonkin sellaista uutta, mistä kommunistien on osattava tehdä oikeat johtopäätökset. Vaalit jakoivat eduskuntapuolueet kahteen ryhmään. Kolme isoa Nato-puoluetta voitti, pienemmät

Työläisnaisliikkeen historiasta Suomessa, osa 6

Heti luokkasodan jälkeen Luokkasodan aikana naisliiton toiminta oli jäätynyt täysin. Vallankumous ja sota olivat aiheuttaneet tilanteen, jossa järjestöiltä ja työväenliikkeeltä olisi vaadittu sellaista aktiivisuutta ja yhtenäisyyttä, johon naisliitto kokonaisuudessaan ei yltänyt. Naisia oli tietysti osallistunut taisteluun, mutta ne naiset, jotka