Kapitalismissa poliisi on aina työläisten vihollinen

Helsinki ilman natseja 2023 Helsinki ilman natseja on vuodesta 2016 alkaen järjestetty vuosittainen mielenosoitus itsenäisyyspäivänä 6.12. HIN:in tarkoituksena on ollut vastustaa poliittisesti sekä mahdollisuuksien mukaan estää itsenäisyyspäivänä pidettäviä äärioikeiston marsseja. HIN on kuitenkin tämän lisäksi muodostunut itsenäiseksi perinteeksi, joka korostaa

Venäjä pitää Suomea vihollismaana

Suomen ulkopoliittisen johdon ja eriväristen hallitusten ykköstavoite on ollut Neuvostoliiton hajottamisen jälkeinen lännettyminen. Tavoite on onnistunut, kansan epäonneksi. Venäjän hallinto on useaan otteeseen varoittanut kehityksestä, mikä on johtanut ennen ystävällisten naapurisuhteiden nykyiseen kärjistymiseen. Venäjä pitää jo Suomea vihollismaana. Venäjän presidentti

Ktp:n keskusneuvosto päätti vuosien 2024-2025 toiminnasta ja puolueen tiedotuksen uusimisesta

Kommunistisen työväenpuolueen (Ktp) keskusneuvosto piti 2. joulukuuta Tikkurilassa Vantaalla tämän vuoden viimeisen kokouksensa. Keskusneuvosto hyväksyi vuosien 2024–2025 toimintasuunnitelman, Ktp:n tiedotustoiminnan uusimisen sekä kannanotot sisä- ja ulkopolitiikasta. Kokouksen avasi Ktp:n puheenjohtaja Sanni Riihiaho todeten, että kokouspäivän aikana tullaan tekemään tärkeitä päätöksiä,

Onko yleislakon aika jo tammikuussa?

Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n #painavasyy -kampanja eteni torstaina 14. joulukuuta koskemaan koko Suomea, kun keskusjärjestön jäsenliitot aloittivat vuorokauden kestävän lakon. Laajempi ja pitkäkestoisempi lakko oli jatkoa aiemmille lyhyille ulosmarsseille. Kuten oli arvattavissa, ulosmarsseilla ei ollut mitään vaikutusta kokoomusjohtoisen Orpon porvarihallituksen hankkeisiin

Eduskunta hyväksyi asumistuen ja työttömyysturvan leikkaukset

Eduskunta aloitti viime viikolla kokoomusjohtoisen Orpon hallituksen leikkausesitysten käsittelyn ja äänestykset. Ensimmäisenä eduskunnan porvarienemmistö hyväksyi asumistuen ja työttömyysturvan leikkaukset. Lisää kiristyksiä ja leikkauksia on tulossa tällä viikolla, kun eduskunta hyväksyy ennen joululomille lähtöä valtion ensi vuoden budjetin. Asumistuki Yleisen- ja

Itsenäisyys on menetetty – Yhdysvallat ja Nato uusia isäntiä

Suomessa julkaistiin 14. joulukuuta Yhdysvaltojen ja Suomen välinen sotilaallinen niin sanottu DCA-sopimus. Se antaa Suomessa Yhdysvaltojen asevoimien käyttöön 15 sotilasaluetta, joita tullaan käyttämään sotaharjoituksiin ja aseiden varastointiin. Sotilasalueista tärkeimpiä ovat Suomen suurimmat lentokentät. Niille tullaan perustamaan Norjan mallin mukaisia ”väliaikaisia”

Mietteitä kapitalismista, opiskelijoista ja lukeneistosta

Suomessa viime aikoina käynnistynyt opiskelijaliike on osoittanut, että opiskeleva nuoriso ja laajemmatkin nuorisojoukot ovat tietoisempia ja radikaalimpia kuin hallitseva kapitalistiluokka haluaisi. On ilahduttavaa, että opiskelijat puolustavat omia oikeuksiaan, sekä osoittavat solidaarisuutta sorretuille, kuten Palestiinalle. Opiskelijat ovat usein historiassa näytelleet vallankumouksellista

He valehtelivat ennen, ja valehtelevat nyt

He valehtelivat Afganistanista. He valehtelivat Irakista. Ja he valehtelevat Ukrainasta. He valehtelevat Palestiinasta. Pelikirja, jota sodan parittajat käyttävät houkutellakseen meidät sotilaalliseen fiaskoon toisensa jälkeen, mukaan lukien Vietnam, Afganistan, Irak, Libya, Syyria ja nyt Ukraina ja Palestiina, ei muutu. He jankkaavat,

Israelin kommunistit tuomitsevat Palestiinan miehityksen

Israelin kommunistinen puolue tuomitsee palestiinalaisten teurastuksen ja korostaa rohkeasti, että Israelin ja Palestiinan kansojen ainoa tapa elää rauhassa on lopettaa Palestiinan miehitys. Näin sanoi haastattelussa Ofer Kassif, joka on Israelin kommunistisen puolueen keskuskomitean ja poliittisen toimikunnan jäsen ja kansanedustaja. Israelin

Euroopan Kommunistisen Toiminnan perustaminen

Kommunistinen Työväenpuolue osallistui 18.11. Ateenassa pidettyyn Euroopan Kommunistisen Toiminnan perustavaan kokoukseen. Ktp:n delegaationa oli puheenjohtaja Sanni Riihiaho ja pääsihteeri Tomi Mäkinen. Kokousta edeltävänä päivänä 17.11. delegaatiot osallistuivat Kreikan Kommunistisen Puolueen kanssa Polyteknisen kansannousun vuosipäivän marssiin. Tänä vuonna siitä oli kulunut

Pienituloisten määrä uusiin ennätyslukuihin

Suomen sosiaali ja terveysjärjestön (Soste) laskelmien mukaan pienituloisten määrä lisääntyy ensi vuonna ennätyslukemiin. Soste pitää tähän syyllisenä kokoomusjohtoisen Orpon porvarihallituksen päättämiä sosiaaliturvan leikkauksia. Leikkaukset lisäävät ensi vuonna pienituloisten määrää lähes 70 000:lla tämän vuoteen verrattuna. Sosten julkaisemien laskelmien mukaan Suomessa on

Suomen itsenäisyys mahdollistui 106 vuotta sitten

Neuvosto-Venäjän Kansankomissaarien Neuvosto tunnusti 31.12.1917 Pietarissa ensimmäisenä Suomen julistautumisen itsenäiseksi valtioksi. Tunnustus vahvistettiin myöhemmin vielä Toimeenpanevassa keskuskomiteassa. Suomessa virallisena itsenäisyyspäivänä pidetään joulukuun kuudetta päivää, kun eduskunta 6.12.1917 tiukan äänestyksen jälkeen hyväksyi itsenäisyysjulistuksen. Historiallisten tapahtumien valossa tuo itsenäisyyspäivä olisi voinut olla

Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) tuomitsee Suomen hallituksen palestiinalaisten kansanmurhaa tukevan politiikan

Suomen valtion asema Naton ja EU:n jäsenenä on vienyt Suomelta todellisen itsenäisyyden päätöksenteossa. Jäsenyys pakottaa monet suomalaiset poliitikot ja päätöksentekijät tietynlaisiin ylhäältä ja ulkopuolelta annettuihin poliittisiin linjoihin. Ulkopoliittisesti näistä merkittävimpiä ja lopulta näkyvimpiä linjauksia viime ajoilta on Israelin tukeminen sekä

Joukkoliikkeellä militaristeja ja kapitalisteja vastaan

Suomen poliittista ja yhteiskunnallista nykytilaa voi kuvata sanoilla militaristinen, oikeistolainen, työtätekeviä sortava. Vastaava tilanne on aiemmin ollut 1930-luvulla. Tuon ajan seuraukset olivat kansan enemmistön kannalta kauheita. Porvarisillisen demokratian ja rauhan aika koitti vasta 1944 syksyllä, kun Suomen silloinen oikeistojohto joutui

Nato-piikkilankaa Suomen itärajalla

Suomen ulkopoliittinen johto, kokoomusjohtoinen porvarihallitus ja eduskunta jatkavat siitä, mihin edellisellä vaalikaudella jäätiin. Venäjä on eristettävä hinnalla millä hyvänsä. Yhdysvaltojen ja EU:n sanelema pakotepolitiikka on ajanut Suomen kansantalouden syvenevään taantumaan. Ennen kukoistanut kahdenvälinen kauppa Venäjän kanssa on kuihtumassa nollaan. Kaupan

Tervehdi työtätekeviä vuoden vaihtuessa!

Uudenvuoden tervehdys TYÖKANSAN SANOMAT -lehteen. Tervehdykset julkaistaan vuoden 2023 viimeisessä numerossa. Henkilötervehdys 3 euroa, järjestöt 10 euroa. Maksu tilille FI09 5541 1420 0123 31. Kirjoita nimesi ja paikkakunta. Vain maksetut tervehdykset julkaistaan. Tervehdykset on palautettava 11. joulukuuta 2023 mennessä osoitteella

He valehtelivat ennen, ja valehtelevat nyt

He valehtelivat ennen, ja valehtelevat nyt He valehtelivat Afganistanista. He valehtelivat Irakista. Ja he valehtelevat Ukrainasta. He valehtelevat Palestiinasta. Pelikirja, jota sodan parittajat käyttävät houkutellakseen meidät sotilaalliseen fiaskoon toisensa jälkeen, mukaan lukien Vietnam, Afganistan, Irak, Libya, Syyria ja nyt Ukraina

Hallitus heikentämässä eläkejärjestelmää

Pääministeri Orpon johtaman kokoomuksen, perussuomalaisten, rkp:n ja kristillisten oikeistohallitus käynnistelee hallitusohjelmassaan olevaa eläkeuudistusta. Hallitusohjelman mukaan eläkejärjestelmän kehittämisestä haetaan keinoja eläkemaksun vakauttamiseen ja julkisen talouden vahvistamiseen pitkällä aikavälillä. Ohjelman mukaan tämä toteutetaan kolmikantaisesti valmistellen. Kauniisti muotoillut tavoitteet eivät peitä todellista tarkoitusta.

Työtaisteluvapauden rajoittamisessa on ongelmia

Hallitus valmistelee rajoituksia työmarkkinajärjestöjen – käytännössä ammattiyhdistysten – toimintaoikeuksiin. Otan tässä kantaa lähinnä työehtosopimuslakiin aiottuihin lisäyksiin. Laittomista työtaisteluista tuomittavia hyvityssakkoja on tarkoitus korottaa moninkertaisiksi. Näin hyvityssakko muuntuu alkuperäisestä luonteestaan yhä enemmän rangaistukseksi, ja kysymyksessä on vain rangaistusasteikon jyrkkä korottaminen. Muutos