Unelmia ja muuta mediahöttöä

Koronapandemia on osoittanut kuinka haavoittuvainen kapitalismi kansallisena ja kansainvälisenä järjestelmänä on. Omasta väestöstä ei kyetä pitämään huolta eikä tukemaan muita valtioita ja niiden väestöä. Tämä kaikki vaikka käytössä on koko ihmiskunnan resurssit. Järjestelmän kyvyttömyys ilmenee laajamittaisena työttömyytenä ja köyhyytenä. Suomessa