Luokkataistelu ja ammattiliitot

Marx osoitti tieteellisesti todistamalla pääoman ja työvoiman, porvariston ja työväenluokan välisen ratkaisemattoman vastakkainasettelun taloudellisen perustan, lisäarvon. Siihen tieteelliseen perustaan pohjautuu työväenluokan tietoinen luokkataistelu hyväksikäytön poistamiseksi. Luokkataistelu on yhteiskunnallisen muutoksen kehityslakia noudattava, historiallisen kehityksen vipu, sen liikkeellepaneva voima.

Kommunistinen puolue johtaa työväenluokan taistelua, jota käydään kolmella toisiinsa yhteydessä olevalla tasolla: taloudellisella, poliittisella ja ideologisella tasolla.

Taloudellisen taistelun tarkoituksena on ensisijaisesti työväenluokan suojaaminen kapitalismin lisääntyvältä hyväksikäytöltä ja köyhtymiseltä. Työväenluokan taistelun tarkoituksena tässä on taistelun sisällöllä ja vaatimuksilla pyrkimys parantaa työläisen oman työn ehtoja.

Lenin sanoi, että ammattiliitot, ammattiliittotaistelu on luokkataistelun koulu. Luokkataistelua käydään kaikkien luokkayhteisöjen taloudellisen, poliittisen ja ideologisen elämän alueilla. Proletariaatin taistelun perusmuodot ovat taloudellinen, poliittinen ja ideologinen taistelu.

Ammattiliittotoiminta on eräs työväenluokan käyttämä keino luokkataistelussa. Marx huomauttaa: ”Ammattiyhdistykset tarjoavat mahdollisuuden vastaiskuun pääoman harjoittamaa työläisen työn anastamista vastaan. Ne epäonnistuvat tarkoituksessaan, kun ne eivät käytä kunnolla voimaansa, järjestäytynyttä voimaansa vipuna työväenluokan lopulliseen vapautumiseen, toisin sanoen palkkatyön riistämisjärjestelmän lopulliseen poistamiseen. ”

Ammattiliitot ovat työntekijöiden järjestäytymisen ase kapitalistista hyväksikäyttöä vastaan, ne ovat ensiaskel luokkatietoisuuden kehittymisessä. Kommunistinen puolue on luokkataistelun eturintamassa ja korkein luokkataistelun muoto poliittisessa taistelussa kapitalismin kukistamiseksi ja sosialismin rakentamiseksi.

Ammattiliittojen rooli ei rajoitu kuitenkaan taisteluun palkkojen, työajan ja työntekijöiden hyväksi tehtäviin uudistuksiin kapitalistisessa järjestelmässä. Taloudellinen taistelu on tärkeä osa toimintaa, mutta myös erottamaton osa luokkataistelua. Ne eivät voi olla poliittisesti neutraaleja, koska ne puolustavat työväenluokan etuja.

Ammattiliittotoiminnan on kyettävä muodostumaan ”konfliktialueeksi ” työnantajien ja omistajaluokan  pyrkimyksessä integroida taistelu kompromissiratkaisuin porvarillisiin päämääriin.

Luokkatietoiset kommunistit ovat vastuussa työväenluokan jälleenrakennuksen viivästymisestä. Perusvelvollisuutemme on myötävaikuttaa ammattiliittojen kehitykseen työväenluokan etujen ajajina. Jokainen viivästyminen lisää jälleenrakentamisen vaikeuksia.

Ammattiliittojen nykyiset johtajat ovat sopeutuneita, jopa ylittäneet ”klassisen reformismin”, vaarallisia, integroituja kapitalistiseen järjestelmään, pelaavat sen peliä, osallistuvat vallan hallinnonjakoon ja antavat tilaa luokan viholliselle, pääomalle.

Meidän on taisteltava kaikin voimin sen puolesta, että työväenluokan ammattiliitot saisivat roolin, johon ne on luotu.

Hannu Tuominen

Työkansan Sanomat 8/2021

Luokkataistelu ja ammattiliitot

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.