Opetus on muutakin kuin opettamista tietoteknisin välinein

“Koronatilanteesta usein kysyttyä”-tiedote on netissä opetus- ja kulttuuriministeriön sivulla. Yksi yleisimmistä kysymyksistä on, kuinka poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin saa siirtyä. Ja kuinka toimia eri tilanteissa etäopetuksen aikana.

Ministeriöstä kouluille ja oppilaitoksille vastataan mm. turvaväleistä, maskeista. Sen sijaan oppilaiden kokonaishyvinvoinnista neuvoja on niukasti. Lääkärilehdessä kerrotaan kouluterveydenhoitajia ja -lääkäreitä siirretyn tartunnanjäljittäjiksi. Lehden kolumnisti kirjoittaa uusista pandemioista. Hän nimeää ne nuorten mielenterveys- ja lihavuuspandemioiksi.

Isossa päivälehdessä on ollut mielipiteitä. Niissä on kerrottu lukio-opiskelijoiden elämänhalun hiipumisesta, puhumattomuudesta, syrjäytymisestä etäopiskelun aikana.

Uuden oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisuuden tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen ja sivistys sekä edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää itseään kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti. Lisäksi oppivelvollisuuden tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja lasten ja nuorten hyvinvointia.

Opetus on muutakin kuin oppiainesisältöjen opettamista kaukaa tietoteknisin välinein. Sivistystehtävästä puhutaan ja sitä arvostetaan, mutta saavutetaanko se etänä ilman yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta? Sivistykseen kuuluvat eettisyys, empaattisuus, esteettisyys. Miten ne pääsevät opetuksessa toteutumaan, jos nuorella ei ole kuukausiin fyysistä kontaktia toiseen ihmiseen oppimisympäristössään?

Italiassa oppilaat saivat tarpeekseen etäilystä. He osoittivat mieltä, pyrkivät koulun tiloihin ja vaativat lähiopetusta. Etäopetuksesta seurasi sosiaalista eristäytyneisyyttä ja ongelmatilanteita perheissä, nettiyhteyttä ei kaikilla ollut. Nyt Italiassa opiskellaan lähiopetuksessa.

Oppivelvollisuuslakia säädettäessä perusteltiin, ettei kukaan enää putoa eikä syrjäydy, mutta nykyisen etäopetuksen aikana näin on tapahtunut kuten mielipiteissä on kerrottu. Lain voimaan tullessa elokuun alussa etäopetuksen oletetaan ehkä olevan unholassa ja uuden lain tavoitteet täydesti toteutettavissa. Kukaan ei syrjäydy.

Työkansan Sanomat 2/2021

Opetus on muutakin kuin opettamista tietoteknisin välinein

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.