Sähkön, polttoaineiden ja kulutustavaroiden jatkuvaa hinnannousua vastaan

Euroopan Kommunistisen Aloite-järjestön sihteeristön julkilausuma:

Viime aikoina on tapahtunut sähkön, polttoaineiden ja muiden välttämättömien perushyödykkeiden hintojen nopea nousu. Tämä tilanne, joka on talvikauden alkaessa erityisen huolestuttava, vaikuttaa kielteisesti työväenluokkaan ja eri kansankerroksiin, jotka ovat olleet porvarihallitusten uhreja ja saaneet kokea viimeaikaisten kriisien seuraukset.

Perushyödykkeiden hinnannousu ei ole yllätys tai kriisin ei-toivottu seuraus. Se ei pudonnut taivaalta. Maksimaalisen voiton tavoittelu ja kilpailu, jotka johtavat tuotteiden hintojen nousuun, on yleistä politiikkaa ja tarjoaa miljardeja euroja suurelle pääomalle kiihdyttäen inflaatiota.

Kaikki johtuu siitä, että energia- ja elintarvikemarkkinat on suunniteltu täyttämään kapitalistien edut eikä kansalaisten tarpeita. Markkinoiden täydellinen vapauttaminen, niin sanottu vihreän siirtymän strategia päästökaupan kanssa, erittäin kalliiden ja epävakaiden riskipääomien ”monokulttuuri” ja keinottelu perushyödykkeillä aiheuttavat korkeita hintoja eivätkä halvempia hintoja, kuten pääomaintressien edustajat väittävät.

Tämä sähkön ja polttoaineiden hinnannousu vaikuttaa jo muiden tavaroiden tuotantoon, mikä osaltaan lisää yleistä hintojen nousua. Se syventää jo olemassa olevia köyhyyden lisääntymiseen liittyviä ongelmia ja vaikeuttaa entisestään työväenluokan ja perheiden perustarpeiden hankkimista.

Samanaikaisesti on olemassa suurempi riski, että imperialistiset voimat, jotka hallitsevat energialähteitä, markkinoita ja liikenneväyliä, ovat vaarassa joutua vastakkain sen vuoksi, että imperialistiset valtiot ja liittoutumat eivät pysy hiljaa, kun niiden edustamien monopolien edut ovat vaarassa.

EU:n toimielimet käyttävät jo nykyistä tilannetta ”vihreän kapitalismin” ohjelman vauhdittamiseen, mikä itse asiassa tarkoittaa edellytysten luomista kapitalistivaltioiden edistämille uusille kannattaville investoinneille.

Valtava propagandakampanja niin kutsutun ”Green New Dealin” edistämiseksi ei ole huolissaan kansalaisten eduista tai ympäristönsuojelusta, vaan sillä pyritään puolustamaan monopolipääoman eri alojen etuja.

Sekä kapitalistiset kriisit että voitontavoitteluun perustuva kasvu ovat seurauksineen vakavia työväenluokalle ja muistutus eri kansankerroksille siitä, kuinka kestämätön tämä järjestelmä on. Kapitalismin riistämille ihmisille ei ole tulevaisuutta.

Päivittäinen kamppailu akuuteista ongelmista pääsemiseksi liittyy taisteluun ihmisten tarpeiden tyydyttämiseksi keskitetyllä talouden tieteellisellä suunnittelulla, joka perustuu työntekijöiden valtaan ja keskitettyjen tuotantokeinojen sosiaaliseen omistajuuteen.

Työkansan Sanomat 13/2021

Sähkön, polttoaineiden ja kulutustavaroiden jatkuvaa hinnannousua vastaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.