Rauhantilan uhat Pohjolassa (Ruotsi osa 2)

Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) julkaisee yhdessä Ruotsin ja Norjan kommunististen puolueiden kanssa Nordic Communist Review nettijulkaisua. Täällä kertaa on Ktp:n vuoro olla toimittajana. TKS-lehti julkaisee tässä numerossa Ruotsin kommunistisen puolueen (Skp) kirjoituksen osa 2. Osa 1 julkaistiin numerossa 6/2021. Ktp:n kirjoitus julkaistiin lehden numerossa 2/2021 ja Nkp:n numerossa 5/2021.

”Venäjän uhka”

Ruotsin aseistaminen on ”välttämätöntä” lähialueella tapahtuneen ”Venäjän uhkien” aiheuttaman muutetun turvallisuuspoliittisen tilanteen vuoksi. ”Venäjän uhka” on kuin virus, joka on tartuttanut Ruotsin sotilaallisen ja poliittisen laitoksen, kun taas työväestön immuunijärjestelmä näyttää ainakin tällä hetkellä olevan vahvempi. Venäjän spekuloitu hyökkäys Baltian maihin, mikä on tietenkin epätodennäköinen, on yksi Naton sodan skenaarioista. Toisaalta läntistä imperialismia houkuttelee kaikilla voimilla vapaa pääsy Venäjälle, ei vain nyt olemassa olevilla rajoituksilla.

Itämerestä, josta aikanaan kehittyi rauhan meri kun sen rannoilla oli sosialistisia maita, on tullut vastakkainasettelun meri. Läntinen imperialismi on upottanut kätensä Baltian maihin, Ruotsi erityisesti Latviaan. Pohjoismaiden neuvosto on tehnyt yhteistyötä Baltian  Baltian neuvoston kokouksen kanssa ja siten laajentanut Pohjoismaita uusille alueille. 

Baltian maista ja Puolasta on tullut Naton jäseniä. Niiden maaperällä on Naton tukikohtia ja ne osallistuvat jatkuvasti kasvaviin Baltops-harjoituksiin, joiden sotilasmäärät ovat rajattomassa kasvussa. Latvian Riiasta on tullut yksi Naton ”huippuosaamiskeskuksista”. Siellä sijaitsee  StratCom (Naton strateginen viestintä), joka harjoittaa kybersodankäyntiä  ja metsästää ”väärennettyjä uutisia”. 

Saksan Kielissä on Naton ”osaamiskeskus”, joka toimii Pohjanmerellä ja Itämerellä. Ruotsin suurin saari Gotlanti on saanut uuden aseistetun rykmentin. Ruotsalaisilla ja suomalaisilla on omat Nato-roolinsa, jotka on suunnattu venäläisiä vastaan.

Ruotsi tiedustelee maalla, merellä ja ilmassa

Ruotsilla on suuri avaruusteknologiateollisuus ja sillä on merkittävä rooli Euroopan avaruusjärjestössä (ESA). Esrangessa Kiirunan ulkopuolella äskettäin toteutetun aseman laajennuksen jälkeen ruotsalaista avaruusteollisuutta harjoitetaan sääpalloilla ja minisatelliittien valmistuksella. Toiminta liittyy kiinteästi tiedusteluun. Minisatelliitit voivat poistaa romua avaruuden kiertoradalta, mutta ne voivat myös hyökätä muiden satelliittien kimppuun. 

Toinen tiedustelija on National Defence Radio Establishment (FRA), joka muodostettiin vuonna 1942. Se toimii Lovönissä lähellä Tukholmaa, Lerkilissä Göteborgin eteläpuolella ja muissa paikoissa. FRA-laki vuodelta 2009 laajensi mahdollisuuksia siviilien vakoiluun. Lisäksi FRA seuraa kaapeleita Itämeren alla. 

Vuonna 2013 tutkiva brittiläinen toimittaja Duncan Campbell, joka 1980-luvun lopulla paljasti Echelonin, maailmanlaajuisen satelliittivalvontajärjestelmän, jota valvoi Five Eyes (Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti), vieraili Tukholmassa. 

Vierailun aikana hän analysoi  tietovuotaja Edward Snowdenin lähteitä. Sanomalehti Dagens Nyheterin mukaan Campbell sanoi, että Ruotsi kehitti FRA-lain Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian avustuksella ja on yksi noin 30 maasta, joilla on kolmansien osapuolten sopimukset Five Eyesin kanssa.

Uusi pohjoinen ulottuvuus

Arktisen alueen yhteydessä voidaan perustellusti puhua Pohjolan uudesta ulottuvuudesta. Alueen lämpenemisellä ja meri- ja mannerjään sulamisella on seurauksensa  Arktisen maille. Vaikutukset ulottuvat merireitteihin, kuljetusreitteihin, kaasu-, öljy- ja harvinaisten metallien kerrostumiin, kalavesiin, saastumiseen, sotilaalliseen toimintaan ja rannikkoväestön elinoloihin. 

Kahdeksan maata ja kuusi alkuperäiskansaa (yksi heistä saamelaiset) perustivat vuonna 1996 Arktisen neuvoston Ottawan julistuksella. Se säätelee arktisen ympäristön suojelua, kestävää kehitystä ja arktisten asukkaiden taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen elämän parantamista. Kyse on haasteesta, joka tarvitsisi kansainvälistä yhteistyötä ilman kansallisia itsekkäitä etuja. Kun otetaan huomioon nykyiset vahvat kilpailevat edut, tämä ei ole mahdollista.

Kukaan ei puhu sotilaallisista näkökohdista, mutta koemme yhä enemmän sotilaallista toimintaa arktisissa olosuhteissa sekä Grönlannissa Thulen tukikohdassa, Norjan Vardössä ja Huippuvuorilla. Jopa kansainvälisillä sopimuksilla demilitarisoiduilla alueilla on olemassa sotilaallisia laitteistoja. 

Laitteistot toimivat osana satelliittinavigointia, josta norjalainen toimittaja Bård Wormdal on kirjoittanut kirjoja. Satelliittien paras kiertorata on navasta napaan. Ja on huomattava, että sodankäynti ei nykyään tapahdu ilman satelliittitukea.

Pohjoinen jäämeri on myös Kuolan niemimaalla sijaitsevan Venäjän ydinvoimalan sijaintipaikka ja pohjoisen laivaston kulkureitti.

Ihmisen kaipuu rauhaan

Vain kommunistiset puolueet näkevät sodan vaaran ja ovat huolestuneita lisääntyvästä militarisoinnista. Rauha maan päällä on ikivanha ihmisen kaipaus. Kapitalismi vastustaa tätä kaipuuta ja ajaa kehitystä kohti sotaa. Siinä on mukana erityisesti asevarusteluteollisuus, kuten Lockheed Martin, United Technologies Corporation, Boeing, BAE Systems, Kongsberg, Patria Oyj, Saab ja Bofors/BAE, vain muutamia mainittuina.

Lukemattomat jakautuneet rauhanliikkeet, organisaatiot, verkostot ja aloitteet selvittävät mitä tapahtuu, mutta eivät tee pääomanvastaisia päätelmiä ja toimia. Kommunistiset puolueet, jotka näkevät sodan kapitalismin/imperialismin äärimmäisenä seurauksena, eivät saa silti ottaa defeatistista, uupunutta kantaa. Niiden tulisi myötävaikuttaa kansan sotavastarinnan kypsymiseen. 

Rauhanliike on hylännyt  yhteydenpidon kommunisteihin ja punaisiin lippuihin, mutta on läsnä Internetissä ja siinä voidaan olla mukana ja vaikuttaa. Siksi puolueidemme on esimerkkien ja analyysien avulla osoitettava oikeaksi iskulauseensa Ei Natolle ja EU:lle. 

Ruotsin rauhanliikkeessä vallitsee laaja yksimielisyys ydinaseettomasta alueesta, liittoutumattomuudesta, ihmisten ja alueellisen puolustuksen sekä armeijan ympäristövaikutuksista. Kommunistien tulisi taistella rajuja puolustusmenoja vastaan. Työväenluokka on luonut miljardit ja ne olisi oikeutetusti sille palautettava.

Työkansan Sanomat 7/2021

Käännös ja väliotsikot toimituksen.

Rauhantilan uhat Pohjolassa (Ruotsi osa 2)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.