Työläisten luokkatietoisuus tarkoittaa heidän ymmärrystä roolistaan yhteiskunnan kaiken rikkauden tuottajina, alistettuna, riistettynä luokkana, ymmärrystä omista eduistaan siitä, että kapitalistit ovat heidän vastustajiaan ja sortajiaan ja ymmärrystä siitä, että työväenluokka on yhteiskunnallista kehitystä eteenpäin vievä luokka, jonka tulee kaataa kapitalismi ja pystyttää sosialismi ja kommunismi.

Kapitalisteja ja heidän välittömiä apureitaan on yhteiskunnassa vain vähän. Sen takia, jos muut luokat kuten työläiset, kokonaan tai etupäässä omalla työllään elävät pienyrittäjät, viljelijät jne. tajuavat heidän etujensa olevan täysin ristiriidassa kapitalistien kanssa, sortuu kapitalismi nopeasti.

Kapitalistien on siis äärimmäisen tärkeä estää luokkatietoisuuden kehittymistä kansanjoukkojen keskuudessa.

Kapitalismi ei palvele kansan etua

a) työvoiman riisto
Kapitalismissa kaikki jotka myyvät omaa työvoimaansa joutuvat riiston kohteeksi, olivat he sitten tyypillisiä tehdasproletaareja, tietokone-ohjelmoijia, kaupan myyjiä tai vaikkapa insinöörejä. Kun kapitalisti palkkaa työntekijöitä, hän ostaa työvoimaa. Hän maksaa työvoimasta aina vähemmän kuin sen todellisen arvon, muuten hän ei saisi voittoa.

Jos autonkorjaaja tai tietokone-ohjelmoija tienaa 15 euroa tunnissa niin hänen palveluksistaan verotetaan asiakkaalta usein noin 100 euroa tunnilta. Kapitalistille jää siis usein noin 85% ja työn varsinaiselle tekijälle vain 15%. Tehtaassa työskentelevä työläinen voi tehdä sadan euron arvosta tuotteita tunnissa, mutta silti tienata vain 10 euroa samassa ajassa.

Myös pienyrittäjät, viljelijät ym. ovat suurten yritysten monenlaisen riiston ja painostuksen kohteena. Myös julkisen sektorin työläiset kuten sairaanhoitajat ja opettajat kärsivät kapitalismissa siitä, että kapitalistinen valtio ei halua maksaa heille kunnollista toimeentuloa.

b) epädemokraattisuus ja oikeudettomuus

Kapitalismissa työläinen on kapitalistin armoilla. Työpaikkaan liittyvät päätökset tekevät kapitalistit, eivät työläiset. Kapitalistilla on diktaattorin valtuudet. Päätökset perustuvat siihen miten saadaan eniten voittoa, ei siihen mikä on parasta työläisille, eli tavalliselle kansalle.

Kuka tahansa työläinen voidaan erottaa, jos se palvelee kapitalistien tarkoitusperiä. Sosialismissa työpaikka on ihmisen perusoikeus, mutta ei kapitalismissa. Kapitalismissa suuret joukot ihmisiä ovat työttöminä. Työttömyys tuhlaa yhteiskunnan resursseja ja aiheuttaa kärsimystä, mutta korottaa kapitalistien voittoja.

c) peruspalvelut ja turvattomuus

Palvelut, oli kyseessä sitten asuminen, terveys, koulutus, vanhustenhuolto tai mikä tahansa, on kapitalismissa alistettu voitontavoittelulle. Hyvää palvelua saa usein vain kalliilla hinnalla ja julkista sektoria ajetaan alas samalla kun yksityinen sektori valtaa alaa.

Tavalliset ihmiset joutuvat murehtimaan pääsevätkö opiskelemaan, saavatko asuntoa tai hoitoa – vain rikkaat voivat olla huoletta.

Miten luokkatietoisuutta hämärretään

Koska kapitalistinen järjestelmä riistää työtätekeviä eikä välitä kansalaisten hyvinvoinnista on hallitsevan kapitalistiluokan elintärkeää puolustella järjestelmää ja suunnata ihmisten huomio muualle. Tässä he käyttävät apuna sitä, että kapitalistiseen talouteen perustuvassa yhteiskunnassa vallitsevat aina kapitalistiset arvot, kapitalistinen kulttuuri ja henkinen ilmapiiri.

Nykyihmiset ovat kasvaneet yksityisomistukseen ja riistoon perustuvassa yhteiskunnassa, eivätkä välttämättä osaa edes kuvitella muuta. Kapitalistinen ideologia tulee esille niin yksityisten firmojen kuin kapitalistisen valtion mediasta, poliitikkojen puheista, kouluopetuksesta yms. Se on yhteiskunnassamme täysin vallitsevaa. Se perustuu kapitalistisen talouden luonteeseen ja on historiallisen kehityksen tulos.

Kapitalismin uskonkappaleet

Kapitalismin puolustajien antikommunistinen maailmankuva pohjaa tiettyihin myytteihin ja uskomuksiin, jotka hyväksytään kyseenalaistamatta. Niitä toistetaan jatkuvasti ja pidetään itsestään selvinä.

1. “kommunismi on ihmisen luontoa vastaan”
Tämä perustuu täydelliseen tietämättömyyteen filosofiasta ja ihmisen historiasta. Ihminen on luonnostaan yhteiskunnallinen ja kollektiivinen olio, joka ei pärjää yksin. Esi-isämme elivät satoja tuhansia vuosia heimoissa, ns. “primitiivisessä kommunismissa”, jossa ei yksityistä omistusta tunnettu. Sekä maat, metsät, että vedet kuuluivat koko heimolle ja työtä tehtiin yhdessä.

Ihminen kuitenkin pystyy elämään monella tavalla, koska ihminen ei ole vain biologinen vaan myös yhteiskunnallinen olento. Niinpä ihmisen toimintaa määrää myös millainen on hänen yhteiskuntansa. Ihminen on täysin kykenevä elämään yhteiskunnassa, joka ei perustu riistoon eikä yksityiseen omistukseen.2. “kommunismi ei toimi”

Tämä perustuu tietämättömyyteen historiasta. Kaikki maat, jotka rakensivat sosialismia ja etenivät kohti kommunismia tulivat rikkaammiksi. Niiden kansalaisten elinikä ja elintaso kohosivat. Sosialismin ansiosta Neuvostoliitosta tuli maailman toiseksi suurin talous. Jos sosialismi toimii niin huonosti, niin miten se voi lyhyessä ajassa, kaikista esteistä huolimatta, ohittaa lähes kaikki kapitalistiset maat?

Kapitalistit uskottelivat, että Hitlerin armeijat tuhoaisivat Neuvostoliiton helposti, koska sosialismia pidettiin tehottomana systeeminä – toisin kävi. Sosialismin maat lopulta hävisivät kylmän sodan ja ne tuhottiin. Se ei kuitenkaan kerro kapitalismin paremmuudesta, vaan luokkataistelusta ja historiallisista poliittisista voimasuhteista.

3. “Stalin oli massamurhaaja”

Stalinista on tehty mörkö jolla ihmisiä pelotellaan. Hänestä on kirjoitettu paljon vääristyksiä erityisesti kylmän sodan aikana, jota nykyään pikkuhiljaa yritetään korjata ja tarkistaa. Suuri osa tuosta “tutkimuksesta” on pikemminkin vain antikommunistista propagandaa.

Mutta niin mielenkiintoista kuin vanha historia onkin, mikään ei pakota meitä toimimaan samalla tavalla kuin Stalinista luodun karikatyyrin sanotaan toimineen. Puhe “stalinismista” on ns. olkinukke-argumentti, eli luodaan kommunismista ensin valheellinen kuva (olkinukke) ja hakataan tuota itse rakennettua maalitaulua.

Lisää harhautuksia: luokkataistelu halutaan piilottaa

Sen lisäksi, että kapitalismin puolustajat uskovat myytteihin kommunismista, heillä myös on myyttinen kuva nykyisestä kapitalistisesta yhteiskunnasta. Kaikki kapitalismin ongelmat laitetaan jonkun muun tiliin. He kuvittelevat, että kaikki johtuu “vasemmistolaisista” liberaalipoliitikoista, jotka haluavat “rappeuttaa” kulttuurin ja pilata yhteiskunnan. Mutta kulttuurin kaupallisuus johtuu ainoastaan kapitalismista. He syyttävät maahanmuuttajia, tajuamatta, että halpatyövoiman tuonti Suomeen, Suomen EU-jäsenyys jne. kuuluvat oleellisesti imperialistiseen kapitalismiin.

Kapitalismin puolustajat haluavat kokonaan unohtaa luokkataistelun, vaikka kapitalistit itse käyvätkin ankaraa luokkataistelua tavallista kansaa vastaan lomautuksilla, irtisanomisilla, leikkaamalla palkkoja, kiky-sopimuksilla yms. “Vasemmistolaiset” kapitalismin puolustajat keskittyvät liberaalien arvojen levittämiseen, ja oikeistolaiset taas konservatiivisten arvojen. Näistä on erilaisia sävyjä: oikeisto-konservatismi voi saada esim. uskonnollisen tai nationalistisen muodon ja vasemmisto-liberaalisuus esim. vihreän kapitalismin muodon.

Oikeiston konservatiivinen ideologia on puhtaasti taantumuksellista, kun taas reformistisen ja liberaalin “vasemmiston” ideologia parhaimmillaan voi edustaa humaaneja arvoja kuten tasa-arvoa ja oikeuksia naisille, erilaisille vähemmistöille sekä fasismin ja rasismin vastaisuutta.

Puolueet kuten SDP eivät tietenkään edusta tuollaisia arvoja johdonmukaisesti, koska samalla kun puhuvat rasismia vastaan he asehankinnoilla, EU-politiikalla ja NATO-yhteistyöllä ym. liittävät Suomea yhä tiiviimmin läntiseen imperialismiin, joka alistaa ja riistää kaikkia ei-valkoisia kansoja.

Kaikkien alistettujen paras ase on luokkatietoisuus

Surullinen totuus on se, että puhe “tasa-arvosta” on tyhjää puhetta kun se tulee luokkatietoisuutta hämärtävien liberaalien, kuten SDP:n suusta. Miksi? Koska he erottavat sen luokasta, ja samalla palvelevat kapitalismin etua. He tukevat kapitalismia, joka on luonteeltaan sorron ja epätasa-arvon järjestelmä.

Kapitalismi perustuu köyhempien kansojen ja köyhempien ihmisten riistoon ja alistamiseen. Se luo yhteiskunnan, joka ei välitä ihmisestä ja jossa kaikesta tehdään tuote. Luokkatiedottomat reformistit eivät pysty kapitalismia muuksi muuttamaan vaan huiputtavat sekä itseään että kannattajiaan.

Kapitalistit eivät ole tyhmiä, he ymmärtävät markkinointia erittäin hyvin. Kun USA:ssa poliisi surmasi aseettoman mustan miehen George Floydin, alkoivat markkinamiehet kylmästi käyttää kuolleen miehen kasvoja mainoksissaan. Kahvila Starbucks taas mainostaa: “osta meiltä kahvia, niin autat sademetsiä ja afrikan köyhiä”. Näin kaikkien hyvien asioiden ajaminen, jopa luonnonsuojelu ja rasistisen hirmuvallan vastustaminenkin muutetaan tuotteeksi. Samanlaista markkinointia käytetään myös oikeistoon päin: Amerikkalainen pikaruokaketju “Chick-fil-A” markkinoi ruokaansa kristityille konservatiiveille vastustamalla homoliittoja.

Eduskunnan “vasemmisto”puolueet puhuvat esim. naisten oikeuksista, mutta naisvaltaisilla aloilla palkat pysyvät alhaisina, eivätkä he tee mitään. He irrottavat naisen kokonaan luokasta, se on heille vain jokin abstrakti tunnus, joka leijuu luokkien yläpuolella ja luokasta irrallaan. He juhlivat, että “hallituksessa on paljon naisia”, mutta kysymys kuuluu: ajavatko he työläisnaisten vai porvarien asiaa?

Vihreiden Pekka Haavistoa markkinoitiin presidentiksi aikanaan sillä, että hän on homoseksuaali ja kuuluu lgbt-vähemmistöön. Sen perusteella toiset vastustivat ja toiset tukivat, mutta harva kysyi minkä luokan etua hän tulisi ajamaan? Totuus on se, että lgbt-ryhmäänkin kuuluu sekä riistettyjä työläisiä, että myös kapitalisteja, imperialisteja, riistäjiä.

On oltava luokkatietoisuutta. Työläiset ovat ihmisiä ja siten erilaisia, luokkataistelu ilmenee heidän arjessaan eri tavoin. Silti heidän tehtävänsä on pohjimmiltaan sama, ja saavutetaan marssimalla yhtenä rintamana. Alistetut eivät koskaan saa oikeutta tulematta luokkatietoisiksi ja taistelematta ihmisvastaista järjestelmää, kapitalismia vastaan.

Työkansan Sanomat 4/2021

Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Miksi luokkatietoisuus on tärkeää
Merkitty:            

Hakutulokset “Ktp:n pääsihteeri Tomi Mäkinen: Miksi luokkatietoisuus on tärkeää

  • 4.4.2021 10:31:sta
    Permalink

    Hyvä kirjoitus taas Tomi,tällaisten perusasioiden opiskelua pitäisi harrastaa ammattiyhdistysliikkeessä.Nyt siellä ihmiset uskovat olevansa samassa asemassa rikkaiden kanssa vaikkakin vähän köyhempänä.Sijoita edes 50 euroa kuukaudessa pörssiin,niin rikastut.Liian moni uskoo,ja kääntyy omaa luokka-asemaansa vastaan.

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.