Eurooppalaisen kapitalismin varhaisimmilta vaiheilta

Eurooppalaisen kapitalismin varhaisimmilta vaiheilta

Kauppiaskapitalismi, moderni kapitalismi, teollisuuskapitalismi ja finanssikapitalismi ovat kapitalismin kehitysvaiheita, jotka kuvaavat sen kehittymistä ja juurtumista varhaisesta kauppiaskapitalismista nykyään vallitsevaksi ja kiistellyksi talousjärjestelmäksi. Sana kapitalismi tuli yleiseen käyttöön vasta 1800-luvun loppupuolella politiikassa, historiankirjoituksessa ja yhteiskunnallisissa tieteissä. Euroopassa kapitalismin kehitys alkoi pienellä