Työehtosopimusten jälkeistä aikaa valmistellaan

UPM on tiedottanut aloittavansa toimihenkilöiden kanssa yksilötasolla neuvottelut työsuhteiden ehdoista. Tämä on luonnollinen seuraus siitä, että metsäteollisuudessa ei näillä näkymin ole lainkaan työehtosopimuksia nykyisten sopimusten voimassaolon päätyttyä. Historian saatossa tilanne ei ole ainutlaatuinen, vaan paluu 1920-luvulle. Edellinen työehtosopimuslaki säädettiin vuonna

Ei enää työehtosopimuksia?

Metsäteollisuus ry. on ilmoittanut, että se ei enää työnantajaliittona tee työehtosopimuksia (tes). Tämä tarkoittaa, että noin vuoden kuluttua ei puunjalostusaloilla enää ole valtakunnallisia tessejä. Näitä aloja ovat mekaaninen metsäteollisuus (sahat, levytehtaat, talotehtaat) sekä kemiallinen metsäteollisuus (paperi, sellu). Edellisellä alalla toimii

Lakisääteinen vähimmäispalkka?

Keskustelu vähimmäispalkoista jatkuu voimakkaana. Kysymys on siitä, pitäisikö olla jokin valvottu vähimmäispalkka, jota ei saisi missään työssä alittaa. Kaikissa työsuhteissa Suomessa ei ole vähimmäispalkkaa. On vain työehtosopimusten yleissitovuuteen perustuva velvollisuus noudattaa alalla voimassa olevan työehtosopimuksen vähimmäisehtoja. Velvoite on rajattu asianomaisen