Kokoomuksen ja perusuomalaisten johtama äärioikeistolaisia päätöksiä tehnyt porvarihallitus, jossa ovat mukana kristilliset ja Rkp, esittää tälle ja ensi vuodelle suuria sosiaali- ja terveydenhuollon leikkauksia sekä veronkorotuksia. Niillä tavoitellaan valtion budjettiin lisää uusia kolmen miljardin euron menoleikkauksia ja tulonlisäyksiä. Ne ovat kahdessa vuodessa yhteensä yhdeksän miljardia euroa.

Kyse ei ole vain valtion vuoden 2024 (88 miljardia euroa) ja vuoden 2025 (90 miljardia euroa) budjeteista. Vaikutukset kohdistuvat kielteisellä tavalla myös Suomen kaikkiin kuntiin.

Leikkauspolitiikka ja veronkorotukset polkaistiin liikkeelle jo viime keväänä Orpon porvarihallituksen ohjelmassa. Ensimmäistä työtätekevien vastaista kuuden miljardin euron riistoa alettiin toteuttaa eduskunnassa viime syksynä.

Tuohon kuuden miljardin euron riistoon sisältyvät ennennäkemättömän suuret sosiaaliturvan leikkaukset ja työtätekevien työelämäoikeuksien heikennykset, joita vastaan ammattiliitot ovat taistelleet koko tämän vuoden alun ajan.

Viime vuonna tehdyistä sosiaaliturvan heikennyksistä kärsii suoraan puoli miljoonaa työtätekevää. Välilliset vaikutukset koskevat miljoonaa ihmistä. On selvää, että vähävaraisuus ja köyhyys tulevat nopeasti lisääntymään Suomessa.

Asumistuki ja toimeentulotuki

Asumistuen ja toimeentulotuen heikennykset ovat kielteisiltä vaikutuksiltaan todella suuria. Ne ovat astuneet osin voimaan jo 1.4.2024:

– Yleisen asumistuen perusomavastuuosuus kasvaa 42 prosentista 50 prosenttiin.

– Yleisen asumistuen korvausprosentti pienenee nykyisestä 80 prosentista 70 prosenttiin.

– Helsinki yhdistetään samaan kuntaryhmään muun pääkaupunkiseudun kanssa. Asumistuki pienenee.

– Omistusasuntoon ei saa 1.1.2025 alkaen enää yleistä asumistukea. Eläkeläiset kärsivät eniten.

– Toimeentulotuessa hyväksyttäville asumismenoille on asetettu kuntakohtaiset enimmäismäärät. 1.4.2024 tulee voimaan lainmuutos, joka käytännössä poistaa enimmäismäärien ylittämisen.

– Opiskelijoiden opintorahaan ei tehdä indeksikorotuksia.

– Opiskelijat siirretään pois yleisen asumistuen piiristä. Asuminen kallistuu huomattavasti.

– Perustoimeentuloon tulee heikennyksiä.

Työttömyysturva

Työttömyysturvan heikennykset 2024, jotka ovat jo astuneet voimaan:

– Työttömyyden alussa oleva omavastuuaika pitenee seitsemään päivään.

– Lomakorvaus pitämättömistä lomista siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista.

– Kansaneläkeindeksi jäädytetään eli työttömyysturvan määrä ei muutu, vaikka hinnat nousevat.

– Työttömyysturvan lapsikorotus ja suojaosa poistuvat.

Heikennykset, jotka tulevat voimaan 1.9.2024 alkaen:

– Ansiosidonnaista saadakseen on työskenneltävä vähintään vuosi.

– Ansiosidonnaisen työskentelyedellytys euroistetaan.

Heikennykset vielä eduskunnan käsittelyssä, tilanne 8.4.2024:

– Vuorotteluvapaajärjestelmä lopetetaan.

– Ansiopäivärahan taso porrastetaan.

– Työskentely palkkatuella ei kerrytä oikeutta ansiopäivärahaan.

– Ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan.

Hallituksen uudet leikkaukset ja veronkorotukset

Hallituksen päätökset 15–16.4. kehysriihessä jatkavat uusilla iskuilla viime vuoden lekalinjaa. Leikkaukset ja veronkorotukset iskevät jo miljooniin työtätekeviin.

Lakkautuslistalla on viiden sairaalan päivystystoiminta ja erikoissairaanhoito. Sairaaloiden ja terveydenhoidon maksuja korotetaan ja lääkkeiden omakustannukset nousevat. Myös vanhusten hoiva heikkenee, kun hoitajien määrä käytännössä vähenee.

Ammatillista koulutusta karsitaan kovalla kädellä. Jopa sata miljoonaa euroa on leikkauslistalla. Myös aikuiskoulutustuki on poistumassa tänä vuonna.

Veroruoska on suunnattu pienituloisimman väestönosan selkään, sillä tavaroiden ja palveluiden yleinen arvonlisäverokanta nostetaan 25,5 prosenttiin. Isku on suuri, kun otetaan huomioon hallituksen ensivuodeksi suunnittelemat muiden arvonlisäverokantojen korotukset.

10 prosentin arvonlisäverokantaa oli tarkoitus korottaa 14 prosenttiin kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta, vain sanoma- ja aikakauslehtiä lukuun ottamatta.

Suomen yleinen arvonlisävero tulee olemaan EU-maiden toiseksi korkein. Pääomien, osinkojen keinotteluomaisuuksien verotus on matalimmalla tasolla.

Elitistinen kermasto hallitsee

Nykyisin hallitusten ministerit, eduskunnan kansanedustajat ja ylimmät virkamiehet muodostavat elitistisen kermaston, joka ajaa pääomien, kapitalistien ja rikkaiden etuja. Työtätekevillä ei ole enää näkyvää puolustajaa.

Tuo kermasto on ajanut Suomen yhä syvemmälle Euroopan Unionin epädemokraattiseen päätöksentekoon ja sotilasliitto Naton apuriksi. Seurauksena on ollut Suomen itsenäisen päätöksenteon rappio ja ennennäkemätön aseistaminen ja yhteiskunnan militarisointi.

Oma lukunsa on Ukrainalle annettu miljardien eurojen asetuki ja talouden avustaminen. Se on pelkkää haaskausta ja omien kansalaisten työntämistä syrjään huolenpidosta.

Kaikkea ei ole vielä nähty. Jos oikeistopolitiikasta, sotavalmisteluista ja ulkomaiden aseistamisesta ei luovuta, edessä on jo ensi vuoden keväällä uusia miljardileikkauksia ja työelämäoikeuksien heikennyksiä.

Työtätekevien on noustava vastarintaan. On järjestäydyttävä, on oltava solidaarisia kaikille tovereille!

Työkansan Sanomat 3/2024

(TKS 22.4.2024)

Porvarihallitus hyökkää työtätekeviä vastaan uusilla leikkauksilla ja veronkorotuksilla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.