Suomi on saavuttanut valtiona merkittävän, kansainvälisesti tunnustetun aseman puolueettomana ja sotilaallisesti liittoutumattomana maana. Tämän aseman se saavutti toisessa maailmasodassa koetun häviön jälkeen Pariisiin rauhansopimuksen ja Neuvostoliiton kanssa solmitun Ystävyys-, Yhteistyö- ja Avunantosopimukseen perustuvalla ulkopolitiikalla. Suomesta kehittyi rauhan asian suurvalta, joka vakautti Pohjois-Euroopan turvallisuuden.

Neuvostoliiton hajottamisen jälkeen Suomi irtaantui yksipuolisesti Pariisin rauhasopimuksesta ja solmi vuonna 1992 Venäjän kanssa perussopimuksen maiden välisistä suhteista. Nyt tuon sopimuksen sitovuus on Suomen toimesta työnnetty syrjään.

Porvaristo ja sitä tukeva reformistinen vasemmisto alkoi 1990-luvun alussa kiirehtiä liittääkseen Suomen Euroopan Yhteisöön, joka toteutui vuoden 1995 alusta. Liittymisellä Suomi sitoutui imperialistisen kapitalismin keskukseen, menettäen itsemääräämisoikeuttaan ja puolueettomuuttaan.

EY/EU-jäsenyyteen liittyen Suomen ulkopolitiikkaa muutettiin sitouttamalla se imperialistiseen suurvaltapolitiikkaan. Kun aikanaan vuonna 1956 Suomi ensimmäisen kerran lähetti sotilaita YK:n rauhanturvajoukkoihin Lähi-Itään, ne eivät toimineet silloin eivätkä puolueettoman Suomen aikana sodan osapuolena. YK-joukkojen läsnäolo oli hyväksytty kriisialueen vastakkaisten osapuolien toimesta.

EY/EU-jäsenyys toi tarpeen muuttaa 2006 Rauhanturvalaki Kriisinhallintalaiksi. Lain muutos on mahdollistanut Suomen osallistumisen maailmalla moniin imperialistisen kapitalismin kansoja alistaviin kriiseihin ja sotiin sodan osapuolena, kuten Afganistanissa.

Suomen virheellisen politiikan tavoitteisiin kuului jo pitkään suunniteltu sotilasliitto NATO n jäsenyys. Hakemuksen jättäminen ja sotilasliitto Natoon hyväksyminen merkitsee kaikilta osin Suomen luopumista itsenäisen ja puolueettoman maan asemasta. Natoon liittyminen ja USA:n sekä muiden maiden kanssa solmitut sotasopimukset sodan yhteisrintaman muodostamiseksi merkitsevät Suomelle lupautumista olla eturintaman astinlauta Venäjää kohden.

Suomessa sodan vaara onkin kasvanut sotilaallisen liittoutumisen myötä ja hyvät sekä molemminpuolisesti hyödylliset Venäjä -suhteet on tuhottu kaikkien eduskunnassa olevien puolueiden ja presidentti Sauli Niinistön toimesta.

Suomen vapauttaminen imperialistisen sodan uhan alaisuudesta tarvitsee rauhan ja kansojen välisen ystävyyden puolesta toimijoita. Uhka poistuu ainoastaan palauttamalla Suomi puolueettomaksi ja sotilaallisesti liittoutumattomaksi maaksi.

Ratkaisevaa tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on Suomen irrottaminen sotilasliitto Naton jäsenyydestä ja Suomen eroaminen Euroopan Unionista.

– Matkalla kohti rauhan tilaa on Suomen lopetettava sotilaallinen varustautuminen ja vähennettävä sotilasmenoja käyttäen säästyneet varat kansan elämän turvaamiseen.

– Venäjän vastaisista pakotteista on luovuttava.

– Militarisointi on lopetettava. Naisia ei tule määrätä sotilaskoulutukseen.

– Ulkomaisilta joukoilta sotilaallinen toiminta Suomen alueella tule estää.

– Suomalaisia sotilaita ei saa lähettää maan rajojen ulkopuolelle, minkään nimikkeen alla.

– Suomen asevienti sotaa käyviin maihin tulee lopettaa, koskee myös Ukrainaa.

– Suomi ei saa ostaa aseita muita kansoja alistavista maista, kuten Suomen aseostot Israelista.

– Suomen tulee allekirjoittaa ydinsulkusopimus, eikä Suomen alueelle saa tuoda ydinaseita.

Näiden rauhaa puolustavien tavoitteiden saavuttamiseksi kutsumme työväenluokkaa ja Suomen kansaa toimimaan rauhan puolesta sotapolitiikkaa vastaan. Me kaikki voimme sen tehdä.

6.5.2023

Keskusneuvosto

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Työväenluokalle ja Suomen kansalle

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.