Vihreä kehitys ja ympäristö:  Voitontavoittelulle pohjautuva kehitys ja ympäristön suojelu ovat yhteensopimattomia tavoitteita

Kansat kohtaavat ympäristön ja ilmaston jatkuvan pilaantumisen taakan, jolla on valtavia seurauksia ihmiskunnalle ja tuleville sukupolville. Erilaiset kapitalismin sisäiset sopimukset, kuten ilmaston lämpenemisestä vuonna 2016 tehty Pariisin sopimus, heijastavat kuitenkin kapitalismin, ei työntekijöiden, tarpeita ja tavoitteita. EU ja sen hallitukset esittävät ns. ”Green Deal”. vihreään kasvun”-ohjelmaansa pääsyksi kapitalistisesta kriisistä.

Ns. ”epäpuhtauksien kauppa” paljastaa kapitalistien kyynisyyden, se pyrkii laillistamaan suuryritysten aiheuttamat saasteet päästö-oikeuksien ostolla ja saastuminen jatkuu.

Kapitalismi rahoittaa ns. ”vihreän kasvun” suurilla rahasummilla, jotka otetaan työntekijöiltä ja kerätään esim. EU: n elvytysrahastoon ja ”oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon”. Niitä käytetään tuotannon uudelleenjärjestelyyn, jota kutsutaan ”ympäristöystävälliseksi”, samalla kun monopolien suunnitelmana on integroida teknologiat tuotantoon yksinomaan heidän voittojensa hyväksi ja voimistaa työntekijöiden hyväksikäyttöä, harhaanjohtaa ja manipuloida mielipiteitä. Käytännössä kapitalistisen järjestelmän on osoitettu olevan vastuussa työntekijöiden hyväksikäytöstä, köyhyydestä, työttömyydestä ja elinolojen heikkenemisestä tavoitteenaan jatkuvasti saada voittoa. Voittopohjainen kapitalistinen kehitys johtaa luonnonympäristön ja sen resurssien tuhoutumiseen, mikä vääristää kaiken sen mikä katsotaan olevan laadukasta elämää.

Lisäksi kapitalismi vaatii henkilökohtaista vastuuta ympäristön suojelusta. ”Ympäristöystävällisestä” kulutuksesta tulee uusi taakka työntekijöille jo väsyttävässä jokapäiväisessä elämässä niin kutsuttujen ”vihreiden” verojen ja maksujen lisääntymisen myötä. Itse asiassa jopa kaikkein ”vihrein” tuotanto – kuten ns. ”Digitaalitalous” – edistää tietyntyyppisien tuotteiden myyntiä, ja työntekijöitä pakotetaan kaikin keinoin ostamaan niitä ja aina yhä kalliimpina.

Sosialismi, sen keskitetyn suunnittelun talouden  avulla, kriteerinä ihmisten tarpeiden tyydyttäminen antaa työtätekeville vallan ja käytännön mahdollisuudet ympäristön suojelemiseen.

Kommunististen ja työväenpuolueiden eurooppalainen Aloite -järjestö korostaa, että vain sosialismin myötä – voi ja pitää lopettaa planeettamme resurssien tuhlaaminen, rakentaa talous, joka todella tukee ympäristön suojelua ja tarjoaa mahdollisuuden ja takaa maapallon työväestölle laadukkaan ja terveellisen elämän.

Kommunististen puolueiden tehtävänä on muodostaa sisältö kansan huolelle ja tuskalle ympäristön lisääntyvän tuhoamisen johdosta ja liittää se taisteluun monopoleja ja kapitalismia vastaan ja liittää taistelu tarpeeseen kaataa kapitalismi.

Taistelemme:

Sosialistisen yhteiskunnan puolesta, jossa valta on työväenluokan ja suunnitellun talouden käsissä, joka toimii tutkitun tuotannon pohjalta, ympäristön kunnioittamiseksi ja suojelemiseksi, työntekijöiden etujen ja tarpeiden tyydyttämisen puolesta –  ei voitontavoittelun, kansojen ja tulevien sukupolvien elämän ja terveyden kustannuksella.

Kommunistinen eurooppalainen Aloite tervehtii Euroopan työntekijöitä, jotka taistelevat:

Tulvien, maanjäristysten ja tulipalojen eston ja suojelun parissa;

Metsien ja pohjavesien suojelemiseksi sekä veden yksityistämistä ja kaupallistamista vastaan;

Maankäytön muutoksia vastaan;

Luonnonympäristön tuhoutumista vastaan, jonka aiheuttavat tuuliturbiinit ja aurinkopaneelit;

Syöpää aiheuttavien jätteiden polttamista (RDF-SRF) vastaan;

Uusia ”ympäristöveroja” vastaan;

Merenrantojen kaupallistamista vastaan.

Euroopan kommunistinen Aloite

sihteeristö

EUROOPAN KOMMUNISTINEN ALOITE: Kansainvälisen ympäristöpäivän johdosta 5.6.2021

Hakutulokset “EUROOPAN KOMMUNISTINEN ALOITE: Kansainvälisen ympäristöpäivän johdosta 5.6.2021

 • 7.6.2021 13:07:sta
  Permalink

  Onko tätä aloitetta julkaistu missään muunkielisenä?
  Löytyykö sellaiseen (ulkomaiseen?) sivustoon mitään linkkiä?

  Vastaa
  • 7.6.2021 15:55:sta
   Permalink

   Ohessa alkuperäinen englannin kielellä oleva Euroopan kommunistisen Aloitteen sihteeristön julklausuma.

   Statement of the European Communist Initiative Secretariat

   On ”green growth” and the environment: profit-based development and environmental protection are incompatible.

   The peoples today face the constant burden of the environment and the climate that will generate huge consequences for humanity for generations to come. However, the various inter-capitalist agreements, like the Paris Agreement of 2016 on global warming, reflect the needs and objectives of capitalism, not of the working people. The EU and its governments promote their own agenda of so-called green development as a solution to the capitalist crisis. The so-called “Emissions Trading” exposes the cynicism of the capitalists and attempts to legitimize paid pollution from business groups in order to keep polluting, deteriorating all the harmful effects on the environment

   Capitalism finances the so-called “green growth” with huge amounts of money taken from the working people, and raised in the EUs “Recovery Fund” and “Just Transition Fund”. This is used for a restructuring of production in an supposed eco-friendly way, while the goal of the monopolies is to integrate new technologies into production based in the sole criteria of their profits and the intensity of the exploitation of workers, trying at the same time to disorient and manipulate them. Practice has proven that the capitalist system is responsible for the exploitation of the workers, poverty, unemployment and other worsening conditions of life in order to siphon off a never ceasing profit. The capitalist development based on profit leads to the destruction of the natural environment and its resources, distorting what is considered a quality of life.

   In addition, capitalism invokes individual responsibility for the protection of the environment. “Environmentally friendly” consumption becomes another burden on the working people in an already strenuous everyday life, increasing the so-called ”green” taxes and fees. In reality, even the “greenest” production -like the so-called ”digital economy”- puts out a certain type of goods for sale and the working people are pushed with all means to buy them, and even more expensive.

   Socialism, with the central planned economy and criterion the satisfaction of popular needs, gives the working people the power and practical possibilities for the protection of the environment.

   The European Initiative of Communist and Worker’s Parties emphasizes that only with socialism – a socialism that must shoulder responsibility to stop the laying waste of our world, to build an economy that is truly in favor of environmental protection, and to give the working population of the world the possibility to create a sustainable and healthy life.

   The communist parties face the task of putting this consciousness and people’s worry into context, for the escalating destruction of the environment, and to link it to the struggle against monopolies, capitalism and the need to overthrow it.
   We fight for a socialist society, where power will be in the hands of the working class and the planned economy will operate on the basis of the increasingly expanding production, for the respect and protection of the environment, for the interests and the satisfaction of the workers-people’s needs, and not in the profit in burden on the lives and health of peoples and future generations.

   The European Communist Initiative salutes the struggle of the workers of Europe for:
   • For flood-control, anti-seismic and fire-fighting projects.
   • For the protection of forests and the aquifer, against the privatization and commercialization of water.
   • Against land use change.
   • Against the destruction of the natural environment by installing wind turbines and solar panels.
   • Against carcinogenic waste incineration (RDF – SRF) and other hazardous ”alternative” fuels, such as petroleum coke.
   • Against the new ”environmental” taxes.
   • Against the commercialization of coasts and beaches.

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.