Ktp:n keskusneuvosto teki 15.8.2020 päätöksen lähettää oikeusministeriölle kirje, jossa puolue esittää, että sallitaan kevään 2019 eduskuntavaaleihin osallistuneiden kaikkien puolueiden osallistuminen myös 2021 kuntavaaleihin yhtäläisin oikeuksin.

Esitystä perustellaan koronaepidemiasta johtuneiden kieltojen ja rajoitusten vaikutuksella Ktp:n aloittamalle nimienkeräykselle ja palauttamiselle puoluerekisteriin.

Ktp esittää myös, että puoluelain 6 §:ä muutetaan siten, että puoluerekisteristä poistamisen perusteena ei ole menestyminen eduskuntavaaleissa. Puolueeksi rekisteröinnin tulee olla pysyvä. Puolue tulee voida poistaa rekisteristä vain oman hakemuksensa perusteella tai, jos se lakkaa olemasta rekisteröity yhdistys.

Kirje julkaistaan kokonaisuudessaan alla.

Oikeusministeriölle

Voimassa olevan puoluelain mukaan (6 §) puolue poistetaan rekisteristä, ellei se saa kansanedustajaa läpi viimeksi pidetyissä kahdessa eduskuntavaalissa. Tästä syystä Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. (Ktp) poistettiin puoluerekisteristä vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen.

Puoluerekisteristä poistaminen vaalimenestyksen perusteella on vastoin perustuslain 2 §:n kansanvaltaisuus- ja oikeusvaltioperiaatetta, jota ilmentää myös Euroopan Unionin perusoikeuskirjan artikla 12 (kokoontumis- ja yhdistymisvapaus) ja artikla 20 (yhdenvertaisuus lain edessä).  Suomen puoluelain 6 § on selvästi myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklan 11 kieltämä yhdistymisvapauden rajoitus.

Puoluelain mukaan rekisteröity puolue on erityisasemassa julkisten vaalien kuten eduskunta- ja kuntavaalien ehdokasasettelussa. Rekisteröity puolue voi asettaa ehdokkaita koko maassa, kun muille yksityisille kansalaisille ja heidän yhteisöilleen vaalien ehdokasasettelu voi tapahtua vain valitsijayhdistyksen kautta kussakin vaalipiirissä erikseen.

Ktpkäynnisti viime vuoden marraskuun alussa kannattajakorttien keräämisen yhdistyksen palauttamiseksi puoluerekisteriin. Ktp:n tarkoituksena on päästä rekisteröitynä puolueena osallistumaan vuoden 2021 kuntavaaleihin koko maassa. Vaalit pidetään 18.4.2021.

Rekisteröidyksi puolueeksi pääseminen edellyttää, että vuoden aikana kerätään vähintään 5000 allekirjoitusta kannattajakortteihin sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat äänioikeutettuja Suomessa. Nimien kerääminen tapahtuu pääosin kaduilla, sillä internetin kautta ei ole mahdollista antaa kannatustaan puolueen rekisteröinnille.

Ktp:n kannattajakorttien keräys sujui marraskuun alun jälkeen hyvin muutaman kuukauden ajan aina alkutalveen 2020 asti. Koronavirusepidemian muuttuminen pandemiaksi teki nimien keräämisen julkisilla paikoilla mahdottomaksi. Jo useita kuukausia jatkunut katkos julkisessa keräystoiminnassa on vaikeuttanut huomattavasti tavoitteen saavuttamista. Nyt ja lähikuukausien aikana ei julkinen kannattajakorttien kerääminen ole tuloksekasta, sillä yleisesti ihmiset pelkäävät lähikontakteja vieraisiin henkilöihin ja kasvomaskien käyttö yleistyy. Ihmisiä kehotetaan kaupoissa ja muualla asioidessaan pitämään turvavälejä. Liikkumis- ja aukiolorajoituksista osittaisesta luopumisesta huolimatta koronaepidemia rajoittaa edelleen ihmisten elämää ja suhtautumista toisiinsa. Lisäksi näyttää siltä, että pandemian toinen vaihe on käynnistynyt. Tämä merkitsee uusia rajoituksia ihmisten keskinäiseen kanssakäymiseen ja mm. kasvomaskien laajamittaista käyttöön ottamista.

Katsomme Ktp:ssä, että Suomen hallituksen toimilla, joilla on rajoitettu pandemiaan vedoten ihmisten liikkumista, on aiheutettu myös muita seurauksia kuin vain sadoille tuhansille ihmisille taloudellisia ongelmia.Liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi kannattajakorttien keräystämme ei ole voitu toteuttaa suunnitellulla tavalla.

Esitämme oikeusministeriölle, että

Valmiuslain tai normaaliolojen lainsäädännöllä, kuten vaali- ja puoluelakia muuttamalla, sallitaan kevään 2019 eduskuntavaaleihin osallistuneiden kaikkien puolueiden osallistuminen myös 2021 kuntavaaleihin yhtäläisin oikeuksin.

Puoluelain 6 §:ä muutetaan siten, että puoluerekisteristä poistamisen perusteena ei ole menestyminen eduskuntavaaleissa. Puolueeksi rekisteröinnin tulee olla pysyvä. Puolue tulee voida poistaa rekisteristä vain oman hakemuksensa perusteella tai, jos se lakkaa olemasta rekisteröity yhdistys.

Vantaalla 15. elokuuta 2020

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta r.y. 

Keskusneuvosto

Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) esittää muutosta puoluelakiin
Merkitty:        

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.