Tehtaita suljetaan – lomautukset ja massairtisanomiset historiallisen suuria

Kapitalismi näytti elokuussa rujot kasvonsa kun joukko suuria yhtiöitä ilmoitti tehtaiden sulkemisesta ja massairtisanomisista. Eduskunnan ja hallituksen rahallinen sekä muu annettu tuki on siirretty voittoihin ja yhtiöiden osingonjakoon, ei tehtaiden toimintaan ja työtätekevien palkkoihin. Marinin viiden puolueen hallituksen ja ay-liikkeen