Hallituksen rasismitiedonanto

Petteri Orpon oikeistohallitus on alusta asti ollut erilaisten rasismikohujen keskellä usean hallituksen jäsenen paljastuttua vuorollaan rasisteiksi ja/tai fasisteiksi. Lievittääkseen kohuja, ja luultavasti myös turvatakseen oman toimintansa jatkumisen, hallitus julkaisi 31.8. tiedonannon nimellä “hallituksen tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa”.

Tiedonannon tarkoituksena oli kuvata hallituksen tulevia toimenpiteitä rasismin vastustamiseksi Suomessa. Hallitus kuitenkin käytti tätä tilaisuutena hyökätä kommunisteja vastaan. Tiedonannon osassa 2 Hallituksen toimet, kohdassa 18 sanotaan: ”Selvitetään mahdollisuudet ainakin natsismin ja kommunismin symbolien käyttämisen kriminalisointiin kun niitä käytetään aatteiden edistämistä tavoitellen.”

Tiedonanto ja siinä kuvatut toimenpiteet ovat useiden alan asiantuntijoiden ja järjestöjen mielestä täysin riittämättömiä puuttumaan millään merkittävällä tavalla rakenteelliseen rasismiin Suomessa. Hallitus myös edelleen jatkaa rasistisen politiikkansa harjoittamista, eikä ole erottanut avoimen fasistisia ministereitä. Tämä vain lisää uskoa siihen, että tiedonanto oli hallitukselta pelkkä stuntti oman nahan pelastamiseksi, joka samalla antoi tilaisuuden näpäyttää poliittisia vastustajia.

Natsitunnusten kieltämisestä on Suomessa puhuttu jo aiemmin, mutta tuolloin asiaa pidettiin juridisesti hyvin vaikeana. Ääni kellossa on nyt ilmeisimmin muuttunut, kun samalla pystyttäisiin kieltämään myös avoimen kommunistinen toiminta.

Kommunismi on edistyksellistä ja tarpeellista

Aiempien natsisymbolikeskustelujen ja fasistiministereiden nauttiman luottamuksen valossa on tärkeä ymmärtää, että Suomen hallitus ei välitä fasismista, tai jopa näkee sen hyödyllisenä. Kommunismin vertaaminen fasismiin on ainoastaan tapa mustamaalata kommunisteja.

Kommunismi on fasismille täysin vastakkainen liike, ja fasismin vastustaminen on historiallisesti ollut eräs kommunistien tärkeimpiä tehtäviä. Kommunismi on luonteeltaan kansainvälistä ja antirasistista. Ilman näitä piirteitä ei voi olla johdonmukaista ymmärrystä kapitalismista.

Samaan aikaan kun kommunistisymbolien kieltämisestä puhutaan, hallitus harjoittaa myös laajempaa hyökkäystä vasemmiston ja työväenluokan poliittista toimintaa kohtaan. Myös ay-liikkeen toiminta on uhattuna.

Hallitus pyrkii kaventamaan lakko-oikeutta niin, että vastuu langetetaan yksittäisille työläisille. Tämä tekisi lakkoilun hyvin vaaralliseksi tai mahdottomaksi lähes kaikille työläisille. Vasemmistoon kohdistuvat poliittisten oikeuksien kaventamiset eivät ole toisistaan irrallisia tapahtumia. Kyseessä on järjestelmällinen yritys tukahduttaa työväenliikettä.

Suomalainen hyvinvointivaltio, koulutus, terveydenhuolto, laaja sosiaaliturva, lastenhoito, 8-tuntinen työpäivä, naisten oikeudet yms. ovat kommunistien, radikaalin työväenliikkeen painostuksella ja työllä rakennettu. Kompromissit ja oikeiston politiikkaan taipuminen eivät ole antaneet eivätkä tule ylläpitämään näitä oikeuksia. Nyt kun hallitus on kovaa vauhtia romuttamassa hyvinvointivaltiota, on luonnollista, että se myös pyrkii eroon niistä tahoista, jotka tätä vastustavat.

Kommunisteilla ja vasemmistolla on nyt Suomessa myös tärkeä tehtävä fasismin vastustamisessa. Hallituksen politiikkaa tulee järjestelmällisesti vastustaa ja kritisoida, ja yhdistää tämä kritiikki poliittiseen tilanteeseen kokonaisuudessaan. Liberalismi ei kykene estämään fasismin nousua. Fasismin vastustajan on oltava ehdoton edistyksellinen.

Kommunistien toiminnan tulee jatkua ja kiihtyä

Riippumatta avoimen kommunistisen toiminnan laillisuudesta kommunistien tulee leppymättömästi puolustaa työväenluokan ja kaikkien sorrettujen oikeuksia sekä levittää tietoisuutta näiden eduista ja yhteiskunnallisesta asemasta. Kommunistien ei tule tehdä myönnytyksiä tai kompromisseilla pyrkiä olemaan salonkikelpoisia nousevalle fasismille ja oikeistolaistuvalle ilmapiirille.

Kommunistisymbolien kieltoa tulee vastustaa. Laillinen, avoin kommunistinen puolue on tehokkain tapa edistää työväenluokan luokkataistelua ja taistelua muuta sortoa vastaan. Vastarinnan tulee olla myös julkista.

Kommunistien toiminnan rajoittaminen on historiallisesti ollut merkki fasismiin siirtymisestä, ja sitä aina seuraa monien muiden demokraattisten oikeuksien kaventaminen, sekä kajoaminen työläisten ja muiden sorrettujen oikeuksiin. Kaikkien kommunistien, vasemmistolaisten ja demokraattisten ihmisten täytyy yhdessä vastustaa tätä kehitystä.

Kommunistinen työväenpuolue aikoo yhdessä muiden kommunististen ryhmien kanssa järjestää mielenosoituksen/mielenosoituksia kommunistisymbolien kieltämistä vastaan. Tämä luultavimmin toteutuu lokakuun lopulla. Lisäksi Kommunistinen työväenpuolue tulee yhdessä Suomen kommunistisen puolueen kanssa tekemään aiheesta kannanoton, joka julkaistaan aiemmin.

Kannanotto ja tarkemmat aikataulut niiden ilmestyessä löytyvät Työkansan Sanomien ilmoituksista ja Ktp:n nettisivulta ktpkom.fi

Sanni Riihiaho

Työkansan Sanomat 11/2023

Ei uusia lapuanlakeja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.