Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24.2.2022. Mistä Ukrainan kriisissä on kyse? Kyseinen kriisi ei ole syntynyt yhtäkkiä, vaan se on kapitalismin kehityksen luonnollinen seuraus. Kyse on imperialismista, kansainvälisten kapitalistiliittojen taistelusta.

Kapitalismin täysimittainen paluu Venäjälle ja Itä-Eurooppaan

Neuvostoliiton hajottua NATO laajentui nopeasti itään saartaen Venäjää. Entiset neuvostomaat olivat 90-luvulla heikossa asemassa eivätkä pystyneet estämään USA:n vaikutuspiirin leviämistä. Venäjällä ja sen naapurimaissa valtaan tuli länsimielisiä poliitikkoja, kuten Boris Jeltsin, jotka olivat usein korruptoituneita ja täysin USA:n vietävissä.

Venäjän, Kazakhstanin, Ukrainan ym. valtioiden omaisuutta yksityistettiin ja myytiin pilkkahintaan länsimaisille yhtiöille. Kapitalismin täysimittainen paluu aiheutti entisen Neuvostoliiton maissa suuren taloudellisen romahduksen ja niiden keskimääräinen BKT nousi takaisin vuoden 1989 tasolle vasta 2005.

Venäjän kansallisen kapitalismin vahvistuminen 2000-luvulla

Venäjän kapitalistinen talous oli alkanut 2000-luvulla toipua ja Venäjä ryhtyi aktiivisemmin puolustamaan etujaan muita kapitalistisia maita vastaan. Siitä kehittyi jälleen kilpailija USA:lle ja Euroopan talouksille.

Länsi on viljellyt Ukrainassa venäläisvastaista oikeistolaista nationalismia, joka on saanut jopa äärioikeistolaisia ja fasistisia muotoja. Vuonna 2014 USA ja EU tukivat vallankaappausta Ukrainassa, jossa presidentti syöstiin vallasta. Vallankaappauksen jälkeen Venäjä miehitti Krimin ja Itä-Ukrainassa syntyi Venäjän tukema separatistiliike.

Separatistiliike ei ole yhtenäinen, mutta pääasiassa se vastustaa ukrainalaista nationalismia, fasismia, ja enimmäkseen suosii läheisiä yhteyksiä Venäjään.

Nyt 8 vuotta kestäneen sisällissodan jälkeen Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Kyse on kapitalistien valtataistelusta. Kumpikin osapuoli, sekä Venäjän johtama blokki että USA:n johtama blokki on ajanut omia kapitalistisia, imperialistisia tarkoitusperiään, mikä on eskaloitunut sodaksi.

Mitä on imperialismi?

Teoksissaan, erityisesti kirjassa Imperialismi kapitalismin korkeimpana vaiheena, V. I. Lenin suoritti perusteellisen tutkimuksen nykyaikaisesta kapitalismista. Hän selitti, että kapitalismi on kasvanut uuteen vaiheeseen, imperialismiin. Sen tunnusmerkkejä ovat mm. seuraavat asiat:

1) ratkaisevaa osaa näyttelevät pankit 2) tuotantoa, myyntiä yms. hallitsevat monopolit eli suuryhtiöt, jotka ovat keskittäneet ratkaisevan osan markkinoista itselleen 3) pääoman vienti (eli sijoitukset ulkomaille) on saanut ratkaisevamman osan kuin tuotteiden vienti 4) on syntynyt kansainvälisiä kapitalistien monopoliliittoja, jotka jakavat maailman 5) koko maailma on jaettu eri monopoliliittojen eli kapitalistiblokkien kesken.

Imperialismi on kapitalismin normaalin kehityksen väistämätön tulos. Kapitalistisen talouden kasvaessa ja kehittyessä siinä tapahtuu prosesseja, joiden kautta se saavuttaa imperialistisen vaiheensa: tuotannon kokoluokka suurenee ja se keskittyy suuryhtiöiden käsiin. Suuryhtiöt menestyvät kilpailussa parhaiten ja “vapaat markkinat” synnyttävät oman vastakohtansa eli monopolismin, missä markkinoita hallitsee pieni joukko jättiyrityksiä. Kotimaiset markkinat alkavat pian käydä liian pieniksi ja kapitalismin on laajennuttava kansainvälisille markkinoille. Kertyneitä pääomia on myös alettava sijoittaa ulkomaille.

Imperialismi synnyttää sotia

Kapitalistiset maat joutuvat kilpailemaan kansainvälisesti markkinoista, raaka-aineista jne. Tässä kilpailussa valtiot ovat vain omien maidensa kapitalistiluokkien välineitä. Esim. USA ja Venäjä molemmat haluavat myydä kaasua Eurooppaan ja kaasuputket kulkevat Ukrainan läpi. USA haluaisi estää venäläisen kaasun myynnin Eurooppaan sulkemalla Ukrainassa olevan putken. Venäjä taas on pitkään suunnitellut Nord Stream 2 putkea Venäjältä suoraan Saksaan Itä-meren pohjaa myöten, joka siis ohittaisi Ukrainan.

Ukrainan kriisissä ei tietenkään ole kyse pelkästään kaasuputkesta, mutta se on yksi kuvaava esimerkki siitä, että kriisin taustalla ovat taloudelliset intressit, kahden kapitalistisen blokin valtataistelu, kahden monopoliliiton kilpailu markkinoista.

Ensimmäinen maailmansota syttyi koska Euroopan imperialistiset vallat tarvitsivat lisää siirtomaita. Kaikki siirtomaat oli kuitenkin jo vallattu, joten oli käytävä sotaa siirtomaiden uudelleen jaosta.

Toinen maailmansota alkoi samasta syystä: Italia, Japani ja Saksa olivat jääneet ilman siirtomaita tai menettäneet ne, joten ne aloittivat sodan. Saksan kapitalistiluokka himoitsi siirtomaita Afrikasta ja haaveili Venäjän orjuuttamisesta. Ne olisivat tarjonneet valtavia sijoitusmahdollisuuksia, erittäin halpaa työvoimaa (jopa orjatyövoimaa), sekä suuria luonnonrikkauksia.

Myös viimevuosien sotien syynä on imperialismi. USA:n kapitalistiluokka on ollut erittäin kiinnostunut Lähi-idän öljystä ja muista rikkauksista, suurista asetilauksista, jälleenrakentamisesta saaduista voitoista jne. Tämä on syynä USA:n lukuisiin sotiin Lähi-Idässä. USA:n pyrkimykset kaataa Venezuelan ja Iranin hallitukset johtuvat myös siitä, että USA haluaa saada käsiinsä Venezuelan ja Iranin öljyn.

Kapitalistit valehtelevat rauhasta ja valmistelevat sotaa

Kapitalistit kaikissa maissa väittävät, että sota johtuu aina jostakin ilkeästä vihollisesta. Jokainen sota esitetään jonkinlaisena erikoisena poikkeuksena. Tuo on kuitenkin huijausta. Todellisuudessa sodat johtuvat tavalla tai toisella imperialismista, eli kehittyneestä kapitalismista. Imperialistit esittävät erilaisia ratkaisuja, joilla he muka turvaavat rauhan. Nuo ratkaisut perustuvat kuitenkin valheellisiin olettamuksiin.

NATO, EU-armeija sekä Suomen ja Ruotsin sotilaallinen yhteistyö ovat esimerkkejä tuollaisista täysin valheellisista ja vaarallisista keinoista. Kapitalistit esittävät, että tuollaisilla keinoilla pystytään turvaamaan rauhaa ja turvallisuutta, koska sotien syyn väitetään olevan ulkopuolinen vihollinen eikä kapitalistinen järjestelmä itsessään.

NATOn, EU-armeijan, “pohjoismaisen sotilaallisen yhteistyön” yms. kaltaiset hankkeet ovat vaarallisia, koska niillä estetään ihmisiä näkemästä sotien todellisia syitä. Annetaan valheellinen kuva siitä, että imperialismi ja kapitalismi pystyy turvaamaan rauhan. Todellisuudessa tuollaiset sotilasliitot tekevät sodan (jopa maailmansodan) vain todennäköisemmäksi.

On toimittava rauhan puolesta sotaa vastaan

Kylmä tosiasia on, että niin kauan kuin kapitalismi ja imperialismi ovat olemassa, pysyvä rauha on mahdoton. Kuitenkin, vaikka kapitalismilla on väistämätön taipumus imperialismiin ja sotaan, ei se tarkoita, että jokainen sota välttämättä toteutuu. On täysin mahdollista estää tiettyjä sotia, vähentää niiden tuhoisaa vaikutusta, estää niiden leviäminen jne. Se on mahdollista kansanjoukkojen kamppailun kautta.

Se minkälaisia muotoja sodanvastainen liike saa, riippuu aina tietysti konkreettisesta tilanteesta. Suomen tämänhetkisessä tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää vastustaa NATO-jäsenyyttä. Jos Suomi liitetään sotilasliittoon se nostaa sodan uhkaa ja kytkee Suomen entistä tiukemmin kiinni amerikkalaiseen imperialismiin, joka haluaa uhrata Suomen sotatantereeksi, astinlaudaksi Venäjää vastaan.

Propaganda, jolla NATO-jäsenyyttä yritetään perustella tai jolla USA:n militarismia, imperialismia ja sotapolitiikkaa yritetään oikeuttaa, on torjuttava. Sotahullut puheet siitä kuinka “Suomi pärjäisi sodassa hyvin”, mitä näkee nyt suomalaisessa mediassa, on paljastettava vaaralliseksi ja kansan etujen vastaiseksi.

Suomen on välittömästi lopetettava aseiden vienti Ukrainaan. Se kytkee vaarallisella tavalla Suomen sotaan. Mahdollinen NATO-jäsenyys on torjuttava. Lisäksi Suomen on irtaannuttava sopimuksista NATOn kanssa sekä lopetettava yhteiset sotaharjoitukset NATOn ja USA:n kanssa.

Suomen on erottava EU:sta, joka myös on imperialistinen liittouma. Suomella on tärkeä rooli vakauttavana tekijänä Pohjolassa ja Euroopassa. Erityisesti tällä hetkellä, kun imperialististen liittoumien välit ovat erittäin jännittyneet. Maa, joka pysyy ulkona imperialistien sotaliitoista turvaa rauhaa.

Tomi Mäkinen

Imperialismi ja Ukrainan kriisi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.