Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) liittyi viime syksynä Euroopan kommunistinen toiminta (ECA) järjestöön. Ktp:n edustajat ovat osallistuneet liittymisen jälkeen useaan ECA:n telekonferenssiin.

Kaksi edellistä telekonferenssia pidettiin 17.2. ja 25.2..

Julkaisemme naisasiaa ja tasa-arvoa käsitelleen Ktp:n puheenvuoron, jonka käytti 25.2. puolueen puheenjohtaja Sanni Riihiaho.

Toverit,

Haluan kiittää KKE:tä tämän telekonferenssin organisoimisesta liittyen sukupuolten väliseen tasa-arvoon. On tärkeää, että kommunistit puhuvat, konsultoivat toisiaan ja opiskelevat tästä aiheesta.

Keskustelu naisten oikeuksista on suurilta osin joutunut liberaalifeministisen liikkeen ohjiin. Todellisuudessa kommunistisen liikkeen ja kommunististen puolueiden yhteiskunnan edistyksellisimpänä voimana tulisi olla ajava voima taistelussa naisten oikeuksien puolesta. Tämä on myös historiallisesti ollut asian laita. Valitettavasti Neuvostoliiton kaatumisesta asti monissa maissa kommunistinen liike on ollut niin pieni, että olemme jääneet jälkeen osallistumisessamme muihin yhteiskunnallisiin liikkeisiin, mukaan lukien feministiseen tai naisliikkeeseen.

Tämä on antanut liberaaleille mahdollisuuden vääristellä historiaa ja näyttää itsensä paljon todellisuutta imartelevammassa valossa mitä tulee heidän historialliseen panokseensa naisten oikeuksien puolesta. He sanovat olleensa ne, jotka antoivat naisille äänioikeuden, oikeuden työhön ja samaan palkkaan, itsenäisyyden miehistä jne. Suomessa nämä ovat kaikki työläisnaisliikkeen saavutuksia, ja ne olivat porvarilliset liberaalit, jotka vastustivat näitä uudistuksia.

Kapitalistit tulevat aina välittämään voitoista kaiken muun yli. He myisivät kaikki ihmisoikeudet, jos se kasvattaisi pääomaa. Ja niin he tekevätkin. Tämä on se syy, miksi työläisnaisten ei tulisi luottaa liberaalifeministeihin. Me emme mustamaalaa liberaalifeministejä siksi, että he olisivat kilpaileva liike ja olisimme kateellisia heidän menestyksestään, vaan tarkoituksemme on varoittaa työläisnaisia heistä, sillä he eivät välitä naisten oikeuksista ollenkaan.

Meidän tulisi parhaamme mukaan toimia niillä resursseilla, jotka meillä on opettaa työläisnaisia siitä, miten heidän asemansa liittyy kapitalismiin. Tämä tehdään esimerkiksi kirjoittamalla artikkeleita ja jakamalla niitä, järjestämällä tapahtumia ja antamalla naisille työtä puolueessa. Naisten ja muiden kommunistien tulisi lukea teoriaa naisten nykyisistä ja historiallisista oloista.

Stalin sanoi: Yksikään suuri sorrettujen liike ihmiskunnan historiassa ei ole menestynyt ilman naisten osallistumista. Työläisnaiset, Sorretuista sorretuimmat, eivät koskaan voisi seisoa sivussa vapausliikkeen tieltä. (Stalin, kansainvälinen naistenpäivä, 1925)

Kommunistisella puolueella tulisi olla naisosasto. Me aloitimme naisjaoston puolueessamme viime vuonna. Meillä on myös puoluettamme lähellä oleva järjestö, Suomen naisten demokraattinen liitto, joka pyrkii järjestämään kaikki edistykselliset naiset. Me yritämme aktivoida näitä molempia. Me olemme osallistuneet ja järjestäneet mielenosoituksia YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä ja järjestämme tilaisuuden joka vuosi kansainvälisenä naistenpäivänä. On tietysti enemmän, mitä meidän pitäisi tehdä. Meidän lukumme ovat melko pieniä ja meidän täytyy kehittää lisää naiskaadereita.

Meidän tulee olla äänekkäitä tuestamme naisten tasa-arvolle, sillä monet (johtuen porvariston panettelusta) ovat epäluuloisia kommunistien edistyksellisyydestä. Meidän tulee tuoda ilmi naisliikkeen historialliset tosiasiat, miten esimerkiksi Neuvostoliitto vapautti naisen perusteellisemmin kuin mikään kapitalistinen maa maailmassa, ja tärkeämmin, miten voimme tehdä sen uudestaan.

Suomessa jatkuvasti kansanvastaisemman politiikan ja jatkuvasti taantumuksellisemman poliittisen ilmapiirin myötä naisten ongelmat ovat uhan alla monin tavoin. Vuonna 2022 Suomen hallitus (tuolloin “vasemmistolaisten” sosialidemokraattien ja naissosialidemokraatti pääministerin johtama) sai läpi lain, joka kielsi sairaanhoitajilta, jotka ovat huonosti palkattuja työläisiä ja suurilta osin naisia, oikeuden lakkoilla.

Nykyisen konservatiivinationalistisen hallituksen valtaan astumisen myötä aborttioikeuden rajoittamisesta ollaan puhuttu eduskunnassa. Suomen hallituksen kurjistuspolitiikka, joka kaikki edustaa kapitalistiluokkaa huolimatta siitä, kuka on vallassa, myös erityisesti satuttaa naisia.

Naiset ympäri maailmaa kamppailevat samanlaisten ongelmien kanssa kuin ennen Lokakuun vallankumousta, pienten palkkojen, lastenhoidon ja äitiysloman puutteen, prostituutioon pakottamisen jne., ja taas kerran liberaalifeministiliike on jättänyt kaikki nämä ongelmat ratkaisematta, sillä se on hyväksi pääomalle. Meidän on tehtävä selväksi, että nämä ongelmat ovat ratkaistavissa, ja että me olemme halukkaita ratkaisemaan ne.

Kapitalismissa työläisten oletetaan uusintavan ja laajentavan pääomaa työvoimallaan. Monin tavoin riisto ei lopu työpaikalla. Työläisnaisten ei odoteta ainoastaan uusintavan pääomaa, vaan uusintavan myös koko kapitalistista järjestelmää, tuottavan uusia työläisiä kapitalisteille riistettäväksi. Kapitalistit, kuitenkin, ovat lyhytnäköisiä ja haluavat tehdä niin vähän kuin mahdollista äitien ja lasten hyvinvoinnin eteen, jatkuvasti yrittäen leikata rahoitusta lastenhoidosta, koulutuksesta, perheiden tuista yms.

Naiset saavat myös pienempää palkkaa. Näin porvaristo myös hyötyy työläisten keskinäisestä kilpailusta työpaikoista, käytännössä kilpailusta siitä, ketä voi riistää eniten. Hierarkia työväenluokan sisällä on täydellinen tähän.

Porvaristo selittää sen naisvihalla, sovinismilla, perinteellä ja kaikella muulla, mutta nämä ovat vain tekosyitä. Todellinen syy naisten epätasa-arvolle on meidän yhteiskuntamme taloudellisen järjestelmän rakenteessa, kapitalismissa.

On silloin väistämätöntä, että naisten ongelmat voidaan ratkaista ainoastaan tämän järjestelmän tuhoamisella, sosialistisella vallankumouksella.

Ei ole tarpeeksi, että tiedämme tämän. Kuten sanoin aiemmin, meidän tulee levittää viestiä agitaatiossamme ja propagandassamme. On väistämätöntä, että naiset, kuten kaikki työläiset, tulevat jossain vaiheessa tietoisiksi tarpeesta vallankumoukselle. Tämä ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti. Meidän tulee auttaa toisiamme pyrkimyksissämme opettaa työläisnaisia ja tehdä puolueistamme parempia paikkoja naistyöläisille.

Me toivomme teille kaikille menestystä pyrkimyksessänne ja taistelussanne naisten oikeuksien kuin myös kaikkien työläisten oikeuksien puolesta. Kapitalismilla ei ole tulevaisuutta, tulevaisuus kuuluu sosialismille, työläisille ja kaikille sorretuille ihmisille.

Ktp ECA:n telekonferenssissa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.