Lokakuun suurella sosialistisella vallankumouksella on edelleen valtava merkitys. Se aloitti uuden aikakauden ihmiskunnan historiassa, proletaaristen vallankumousten ja imperialismin sortumisen aikakauden. Lokakuun vallankumous oli bolshevistisen taktiikan ja Leninin suuren teoreettisen työn tulos, joka kohotti marxismin uudelle tasolle.

Lokakuun vallankumous vahvisti Marxin teorian oikeaksi

Karl Marx oli ennustanut, että kapitalismi tulee luomaan omat haudankaivajansa, vallankumouksellisen työväenluokan, joka tulee kaatamaan kapitalismin. Marx ennusti, että työväenluokka tulee pystyttämään oman valtionsa, proletariaatin diktatuurin, ja alkaa rakentamaan sosialismia ja kommunismia. Lokakuun vallankumous todisti Marxin ennusteet oikeiksi.

Marx myös painotti että työväenluokka ei voi ottaa haltuun porvarillista valtiota sinällään, vaan porvarillinen valtiokoneisto on korvattava uusilla proletaarisilla laitoksilla. Lokakuun vallankumouksen kokemus vahvisti myös tämän vaatimuksen välttämättömäksi. Vallankumous synnytti proletaariset laitokset: neuvostot.

Lenin nosti marxilaisen teorian uudelle tasolle

Lenin kehitteli teorian uuden tyypin puolueesta, bolshevistisestä etujoukkopuolueesta, joka järjesti Venäjän työläiset ja talonpojat lokakuun vallankumoukseen. Leninismi on meidän aikakautemme marxilaisuutta, jonka klassisen määritelmän on laatinut J. V. Stalin:

”Leninismi on imperialismin ja proletaarisen vallankumouksen aikakauden marxilaisuutta. Täsmällisemmin sanoen: leninismi on yleensä proletaarisen vallankumouksen teoriaa ja taktiikkaa, erikoisesti proletariaatin diktatuurin teoriaa ja taktiikkaa” (J. V. Stalin, Leninismin perusteista)

Lenin teoreettisesti eritteli lokakuun vallankumouksen merkityksen. Teoksessaan ”Vasemmistolaisuus” lastentautina kommunismissa hän kirjoitti ”Neuvostovallalla sekä bolshevistisen teorian ja taktiikan perusteilla on kansainvälistä ”merkitystä””, ”kaikilla eikä ainoastaan eräillä vallankumouksemme peruspiirteillä ja monilla toisarvoisilla piirteillä on kansainvälinen merkitys” tarkoittaen ”meidän tapahtumiemme kansainvälistä kantavuutta eli niiden toistumisen historiallista väistämättömyyttä kansainvälisessä mitassa”.

Lenin kehitteli marxilaisen analyysin kapitalismin viimeisestä vaiheesta eli imperialismista. Tämä tutkimus mahdollisti sen että bolshevikkien onnistui tarttua imperialismin heikoimpaan lenkkiin, eli Venäläiseen kapitalismiin, ja murtaa kapitalismin rintama sen heikosta kohdasta.

Lenin oivalsi myös mikä valtava merkitys lokakuun vallankumouksella oli uusien proletaaristen laitosten ja uuden proletaarisen valtion luomisessa, eli työläisten neuvostojen ja neuvostovaltion luomisessa. Hän kirjoitti ”II Internationalen vanhat sankarit kärsivät niin kuin meidän menshevikkimmekin kaikkialla kärsivät vararikon, kun he eivät ymmärrä Neuvostojen osuutta ja merkitystä.” (Sama teos)

Lokakuun vallankumous mahdollisti sosialismin rakentamisen

Lokakuun vallankumouksen luoma Neuvostovaltio alkoi rakentaa sosialismia. Sosialistinen Neuvostoliitto teollistui nopeammin kuin yksikään valtio maailman historiassa. Nopeasti saatiin huomattavia saavutuksia: lukutaidottomuus, joka aikaisemmin oli ollut noin 80% saatiin lähes poistettua jo kahden ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana 1930-luvulla (1939 väestönlaskennassa 89% väestöstä osasi lukea).

Perustettiin kattava julkinen terveydenhuolto, jonka ansiosta eliniän odote parani noin 30 vuodesta 55 vuoteen jo 1950-luvulle mennessä (lapsikuolleisuuden romahduksella oli tässä ratkaiseva merkitys).

Neuvostoliiton 1936 perustuslaissa sanotaan oikeudesta terveyteen:

”Tämän oikeuden turvaavat työläisten ja muiden palkannauttijain yhteiskunnallisen vakuutuksen laaja kehittäminen valtion kustannuksella, maksuton lääkärinapu työtätekeville” (120 §)

Neuvostovaltio hävitti työtätekevää kansaa piinanneet kapitalistisen yhteiskunnan epäkohdat kuten riiston, työttömyyden ja asunnottomuuden. Työstä perustuslaissa sanotaan:

”SSSR:n kansalaisilla on oikeus työhön, s.o. oikeus saada taattua työtä, johon kuuluu sen määrää ja laatua vastaava palkka. Oikeuden työhön turvaavat kansantalouden sosialistinen järjestys, Neuvostoyhteiskunnan tuotantovoimien pysähtymätön kasvu, talouspulien mahdollisuuden poistaminen ja työttömyyden lopettaminen.” (118 §)

Lokakuun vallankumous ja siirtomaiden vapautus

Lokakuun vallankumouksen aloittamaa aikakausi, eli proletaaristen vallankumousten ja sosialismiin siirtymisen aikakausi, johti muutaman vuosikymmenen aikana siirtomaahallinnon romahdukseen. Lokakuun vallankumous vahvisti ratkaisevasti kansallisia vapautusliikkeitä Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-Idässä ja muualla.

Vanhan kolonialismin tilalle imperialistiset kapitalistit onnistuivat rakentamaan nykyisen peitellymmän neo-kolonialismin, mutta siirtomaajärjestelmän tuhoutuminen oli kommunistisen liikkeen ja Lokakuun vallankumouksen kunniakas saavutus.

Revisionismi ja porvaristo eivät pysty kumoamaan Lokakuun vallankumouksen merkitystä

Sosialismin pettäjät, revisionistit, alkoivat romuttaa sosialismia Neuvostoliitossa, joka johti lopulta Neuvostoliiton lakkauttamiseen. Revisionistit eivät kuitenkaan onnistuneet todistamaan Marxilaisuuden tai sosialismin vararikkoa, vaan ainoastaan oman revisionistisen politiikkansa vararikon. Neuvostoliiton sortuminen ei merkinnyt Marxismi-Leninismin sortumista, vaan petturimaisen revisionismin sortumista. Se osoitti selkeästi mihin Marxismi-Leninismistä poikkeaminen johtaa: ei mihinkään toisenlaiseen saati parempaan sosialismiin, vaan kapitalismiin.

Revisionistien valtaantulo ja Neuvostoliiton sortuminen olivat kovia iskuja kommunistiselle liikkeelle ja vahvistivat valtavasti kaikenlaisia opportunistisia ja vaistonvaraisia poliittisia virtauksia, reformismia ja avointa taantumusta. Se, että revisionistien onnistui johtaa Neuvostoliitto pois sosialismin tieltä ja lopulta lakkauttaa se, antoi kapitalismille hetkellisesti lisää elinaikaa ja laajentumismahdolllisuuksia. 

Sen ansiosta imperialismi pystyi vahvistamaan asemiaan. Amerikkalainen imperialismi sai hallita maailmaa suhteellisen omavaltaisesti kunnes sen kilpailijoiksi nousivat myös Venäläinen ja Kiinalainen imperialismi. Imperialistisen kehityksen ansiosta suur-sodan uhka on vain kasvanut.

Proletaarisen vallankumouksen mahdollisuus todistettiin lokakuun vallankumouksessa. Neuvostoliiton kokemus todisti sosialismin toimivuuden ja ylivertaisuuden. Kapitalismin kehitys kriisistä kriisiin ei ole loppunut, vaan edessä on entisestään pahempia kriisejä. Moderni imperialistinen kapitalismi on löytänyt keinoja vain lykätä omaa sortumistaan, muttei ratkaisuja kapitalismin perusristiriitoihin.

Nuo perusristiriidat on ratkaistavissa vain siirtymällä sosialistiseen järjestelmään. Imperialismi synnyttää jatkuvasti uusia sotia ja uhkaa ihmiskuntaa jopa uudella maailmansodalla. Kuten Lenin selvästi osoitti, ainoa tie kestävään rauhaan on sosialismi.

Lokakuun vallankumouksen opetukset ovat edelleen paikkansapitäviä, elämme edelleen suuren lokakuun aloittamaa imperialismin sortumisen, proletaaristen vallankumousten ja sosialismiin siirtymisen aikakautta!

Tomi Mäkinen, Ktp:n pääsihteeri

Työkansan Sanomat 12/2022

LOKAKUUN VALLANKUMOUKSEN MERKITYS

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.