Suomessa viime aikoina käynnistynyt opiskelijaliike on osoittanut, että opiskeleva nuoriso ja laajemmatkin nuorisojoukot ovat tietoisempia ja radikaalimpia kuin hallitseva kapitalistiluokka haluaisi. On ilahduttavaa, että opiskelijat puolustavat omia oikeuksiaan, sekä osoittavat solidaarisuutta sorretuille, kuten Palestiinalle.

Opiskelijat ovat usein historiassa näytelleet vallankumouksellista osaa. Vallankumousliike on usein saavuttanut ensin opiskelijat ja levinnyt sen jälkeen työkansaan, saaden siten sellaisen joukkoluonteen, että se uhkaa kaataa kapitalismin.

Lukeneisto kapitalismissa

Opiskelijat kuuluvat ns. lukeneistoon eli intelligentsijaan. Lukeneisto ei ole luokka, vaan yhteiskuntakerros ja tiiviimmin yhteydessä hallitsevaan luokkaan kahdesta toisiinsa nivoutuneesta syystä:

1) hallitseva luokka (kapitalistit) kontrolloi mielipiteenmuokkauksen koneistoa (mediaa, kouluja yms.) ja tekee kaikkensa saadakseen opiskelijat oman ideologiansa alaisuuteen. Tämä korostuu erityisesti oppivelvollisuuden jälkeisessä koulutuksessa, vaikka porvaristo pyrkii levittämään omaa ideologiaansa myös pakollisessa koulussa, jonka kaikki käyvät.

2) porvaristo hallitsee taloudellisesti lukeneistoa. Se hallitsee koulujen rahoitusta, professorien, tutkijoiden ja muiden intelligenttien työllistymistä ja valitsee ne mieluusti omasta luokastaan. Porvariston lapsilla on taloudellisesti paremmat mahdollisuudet kouluttautua ja saavuttaa virka lukeneistossa. Korkean lukeneistoviran saavuttaneet henkilöt voivat saada korkeaa palkkaa, ovat siitä riippuvaisia kapitalisteille ja siten helposti porvaristuvat.

Työväenluokka on taistelullaan saanut aikaan Suomessa yleisen oppivelvollisuuden ja ilmaisen koulutuksen. Tämän ansiosta opiskelijoiden joukossa on nykyään paljon enemmän työläisperheiden ja tavallisen kansan lapsia kuin vaikkapa 100 vuotta sitten. Toisaaltaporvaritaustaisten henkilöiden määrä korostuu korkeimmissa koulutusasteissa ja lukeneiston viroissa.

Mihin kapitalistit tarvitsevat lukeneistoa?

Kapitalistit eivät tarjoa ihmisille koulutusta hyvää hyvyyttään. Aikaisemmin hallitsevat luokat pitivät kansan valtaosan täydellisessä kouluttamattomuuden pimeydessä. Kapitalismin nousun ja kehityksen myötä on tullut tarpeelliseksi opettaa työläisille tiettyjä taitoja: luku- ja kirjoitustaitoa, matematiikkaa yms. sekä nykyään mm. englannin kieltä.

Lisäksi kansanjoukot ovat omalla taistelullaan voittaneet itselleen parempia koulutusmahdollisuuksia kapitalistien vastustuksesta huolimatta. Yhä nykyäänkin kapitalistit jatkuvasti leikkaavat koulutuksesta, sekä ajoittain nostavat esille koulutuksen yksityistämisen sekä lukion tekemiseksi maksulliseksi.

Kapitalistiluokka tarvitsee teknikoita, koulutettuja ammattilaisia sekä valtion virkailijoita, tutkijoita, tuomareita yms. kapitalistisen valtion ylläpitämiseen ja vallan pitämiseen kapitalistien käsissä. Tästä syystä he tarjoavat kansalaisille myös korkeakoulutusta. He pyrkivät valitsemaan nuo kapitalismin ylläpitäjät ja uusintajat porvarillisista perheistä, tai porvarisoimaan heidät, ja pitävät heitä tiukassa kontrollissa.

Edistykselliset ja työläistaustaiset ihmiset pyritään pitämään poissa lukeneiston joukoista ja akateemisesta maailmasta, koska he eivät sovellu kapitalistien tarkoitukseen ja jopa uhkaavat sitä. Kansan sivistys ylipäänsä uhkaa kapitalismia.

Kapitalismi kahlitsee tiedettä

Kapitalismin aikana kansan keskuudesta nousevia suuria tiedemiehiä sorretaan. Kenties historian suurimman kemistin, jaksollisen järjestelmän kehittäjän D. I. Mendelejevin Nobel palkinto sabotoitiin kapitalistien toimesta. Ensimmäisten avaruusrakettien suunnittelija K. E. Tsiolkovski sai riistäviltä luokilta osakseen vain sortoa.

Porvarillisesta taustasta olevat materialistisen fysiologian perustajat I. M. Sechenov ja I. P. Pavlov, joutuivat usein sortotoimien ja taantumuksellisten tiedemiesten vihan kohteeksi. Puhumattakaan taantumuksen nostamasta kampanjasta evoluutioteorian kehittäjää Charles Darwinia vastaan, joka osittain jatkuu yhä, jopa räikeässä muodossa USA:ssa. FBI vakoili fyysikko Albert Einsteinia tämän edistyksellisten aatteiden takia.

Kuten Kommunistisessa Manifestissa sanotaan, myös kaikkein tietoisimmat ja edistyksellisimmät porvarillisen taustan omaavat tiedemiehet näkevät tieteellisen ymmärryksensä ansiosta mihin kehityksen suunta on menossa ja liittyvät työväenluokan ja kansanjoukkojen puolelle. Esimerkkeinä Venäjän silloinen johtava biologi K. A. Timirjatsev, joka liittyi Bolshevikkipuolueeseen, sekä tietysti myös Karl Marx ja Friedrich Engels itse.

He ovat kuitenkin harvoja poikkeuksia, suurin osa porvarillista älymystöä on usein liian porvariston vaikutuksen alaisia. Lisäksi samalla kun kapitalismi on tullut tiensä päähän, porvaristo on menettänyt kaiken potentiaalin viedä kehitystä eteenpäin. Porvaristo yhä enemmän pelkää ja vastustaa oikeaa luovaa ja edistyksellistä tiedettä.

Kun opiskelijat valmistuvat ammattiin heitä odottaa kapitalismissa vain riisto. Työläisten joukosta värvätyt laajat tiedemies-, teknikko- ja insinööri- ja muut ammattilaisjoukot eivät pääse kehittämään tiedettä haluamallaan tavalla. Heidät pakotetaan palvelemaan erilaisten kapitalististen yritysten tai valtion etua.

Kapitalistien ideologinen hyökkäys tiedettä vastaan

Kapitalistiset voimat tukevat usein myös aivan täyttä valetiedettä, erityisesti yhteiskuntatieteissä, joissa porvarit pyrkivät täydelliseen historian vääristämiseen ja tieteellisen filosofian kumoamiseen, mutta myös luonnontieteissä: uskonnon rehabilitointiin ja evoluution kiistämiseen tähtääviä teorioita fysiikassa ja biologiassa.

Kapitalistiset voimat tukevat myös tieteen ohjaamista taantumuksellisiin uomiin, kuten aseisiin, vakoilutekniikkaan ja muihin tuhoisiin tarkoituksiin, sekä avoimesti tieteen vastaisia aatteita, uskonnollista fundamentalismia, avointa tieteen kiistämistä (ilmaston lämpenemisessä ja muissa asioissa, rokotevastaisuutta yms.).
Ainoastaan nouseva ja kehittyvä yhteiskuntamuoto voi vapauttaa tieteen kaikista kahleista. Siksi vain sosialismi voi nykyään antaa tieteelle täydet kehittymismahdollisuudet.

Sosialismi turvaa opiskelijoiden edut

Turvatakseen oikeuden koulutukseen, tarvittavaan opintotukeen, opetuksen edistykselliseen sisältöön, sekä mahdollisuuteen käyttää opintojen tuloksia hyödyllisiin tarkoituksiin, opiskelijoiden on järjestäydyttävä entistä paremmin puolustamaan omia etujaan ja liittouduttava erityisesti työväenluokan kanssa.

Kapitalismi uhkaa koulutusta leikkauksilla ja yksityistämisellä ja alistaa tieteen ja kulttuurin voitontavoittelulle.

Lisäksi opiskelijat selvästi tietävät, että on oikein vastustaa Israelin imperialismia ja Suomen hallituksen taantumuksellista politiikkaa, ei pelkästään opiskelijoiden omien etujen, vaan kansan ja kansojen yhteisten etujen vuoksi.

Tomi Mäkinen

Työkansan Sanomat 13/2023

Mietteitä kapitalismista, opiskelijoista ja lukeneistosta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.