Marxismi-leninismistä kiinnostuneet ja Kommunistista työväenpuoluetta lähellä olevat nuoret ovat tiedustelleet puolueen merkityksestä. Miksi liittyä puolueeseen? Mitä kommunistinen puolue tekee? Mitä puolueeseen kuulumisella saavutetaan?

Käsittelen tässä artikkelissa lyhyesti noita kysymyksiä.

Aihe on tärkeä, koska kapitalismissa nuorisolle ei esitetä suuntaa eikä vaihtoehtoja nykyiselle ihmisvastaiselle järjestelmälle. Erityisesti nuoret opiskelijat ja työläiset pyritään kapitalismissa passivoimaan ja marginalisoimaan niin, etteivät he ymmärtäisi tai välittäisi asioista.

Kapitalismi lietsoo toivottomuutta, vaihtoehdottomuutta, tietämättömyyttä sekä äärimmäistä individualismia, yhteisen järjestäytyneen ja pitkäjänteisen toiminnan vieroksumista. Ainoa ratkaisu kapitalistisen yhteiskunnan ristiriitoihin on sosialismi ja kommunismi, ja siihen tarvitaan järjestäytynyttä toimintaa – puoluetta.


Puolue, sen luokka ja aate

Kommunistinen työväenpuolue – rauhan ja sosialismin puolesta on työväenluokan puolue. Ktp:n aatteellinen perusta on tieteellinen sosialismi, marxismi-leninismi.

Puolueen järjestöperiaate on demokraattinen sentralismi.

KTP:n jäseniksi liittyy ennen muuta työläisiä ja opiskelijoita, jotka kannattavat marxismi-leninismiä ja vastustavat revisionismia (marxismin vääristelyä) ja jotka haluavat ryhtyä toimintaan työväenluokan ja sosialismin hyväksi.

Puolueen tavoitteista

Ktp:n periaateohjelmassa ja säännöissä todetaan, että puolue pyrkii yhteiskunnan vallankumoukselliseen uudistamiseen, sosialismin ja kommunismin pystyttämiseen. Puolue myös puolustaa kaikkien riistettyjen etuja kapitalistiselta sorrolta. Rauhan puolustaminen ja imperialistisen sodan vastustaminen on myös yksi puolueen päätehtävistä.

Ktp vastustaa kaikkea kurjistavaa leikkauspolitiikkaa, palveluiden huonontamista, yksityistämistä ja tukee luokkataistelua parempien elinmahdollisuuksien puolesta. Puolueen tehtävä on sekä kasvattaa työväen luokkatietoisuutta että myös järjestää heitä luokkataisteluun. Puolueen on osallistuttava joukkoliikkeisiin, toimittava ammattiliitoissa ja pidettävä mahdollisimman tiiviitä yhteyksiä kansanjoukkoihin.


Ktp periaatteellisesti vastustaa Suomen Nato- ja EU-jäsenyyttä. Vastustamme imperialistisiin sotaliittoihin ja talousliittoihin kuulumista. Teemme työtä rauhan puolesta ja imperialistista sotaa vastaan, joka on erityisesti näinä aikoina äärimmäisen tärkeää.

Ktp osallistuu yhdessä muiden järjestöjen ja aktivistien kanssa Stop Nato -nimisen ryhmän toimintaan edistääkseen rauhaa ja vastustaakseen sotaa. Stop Nato on mm. järjestänyt mielenosoituksia ja keskustelutilaisuuksia, jotka tulevat jatkumaan.

Työkansan Sanomat

Ktp:n lehdellä Työkansan Sanomilla on huomattava merkitys. Lehden artikkeleita ilmestyy myös Ktp:n nettisivuilla. Huolimatta siitä, että Työkansan Sanomien lukijakunta on toistaiseksi melko pieni, sillä on suuri merkitys poliittisesti tietoisen työväenluokan ja kansalaisten keskuudessa.

Puoluelehti kertoo tärkeistä asioista oikeaa tietoa ja arvioi asioita marxismi-leninismin näkökulmasta. Lehdessä julkaistaan myös kommunismin teoriaa ja historiaa käsitteleviä artikkeleja.

Työkansan Sanomat on tietoisen työkansan ja marxilais-leniniläisten kommunistien lehti. Kommunistien velvollisuus on levittää lehteä, hankkia sille lisää lukijoita ja tilaajia sekä kirjoittaa siihen. Lehteä voi myös tukea vapaaehtoisilla lahjoituksilla (pienistäkin summista on apua).

Kapitalististen puolueiden kelvottomuus

Usein meiltä kommunisteilta kysytään, “mitä te muka voitte saada aikaan?” Totuus on se, että Ktp on pieni puolue eikä se tällä hetkellä pysty noin vain muuttamaan Suomen koko politiikan linjaa.

Mutta kommunisteina me olemme todenneet sen, että kapitalistiset puolueet (eli kaikki tämän hetken eduskuntapuolueet) eivät tule tekemään sellaista politiikkaa, joka palvelisi kansan etua. Niiden kannattaminen on aivan turhaa, ja jopa haitallista. Ainoa keino saada aikaan positiivista muutosta on, että työväenluokka rakentaa omaa marxilais-leniniläistä puoluetta ja että työväenluokka järjestäytyy ammattiliitoissa ja muissa joukkojärjestöissä kommunistien avulla.

Ei ole helppoja ratkaisuja, joilla selvitettäisiin kapitalismin ongelmat. Tarjotut mukamas helpot ratkaisut, kuten “äänestä perussuomalaisia”, “äänestä sosialidemokraatteja”, tai erilaiset epätieteelliset utooppiset liikkeet ovat huijausta.
Vain työväenluokan oma joukkovoima, ja sen oma puolue, voivat tehdä kansan edun mukaista politiikkaa.

Työväenluokka on kuitenkin tällä hetkellä lyöty maahan, hajaannutettu, sen järjestöjen kuten ammattiliittojen toimintaa lamautettu ja sitä huijataan antikommunistisella ja imperialistisella propagandalla. Silti työtaisteluita, toimintaa rauhan puolesta imperialismia vastaan, ja muuta luokkataistelua tapahtuu koko ajan kaikilla elämänaloilla. Luokkataisteluun on liityttävä ja sitä on kehitettävä.

Mitä siis kommunistit voivat saada aikaan? Mitä puolueeseen kuulumisella saavuttaa? Kommunistien toimintaan osallistumiselle puolustaa kansan ehdottoman enemmistön etuja kaikilla elämänaloilla. Ei ole odotettavissa “helppoja voittoja”. Työväenluokan voitto vaatii pitkäjänteistä puurtamista, johon toverit osallistuvat kykyjensä mukaan, velvollisuuden tunnosta ja uskollisuudesta marxismi-leninismille ja työtätekevälle kansalle.

Kapitalismi lietsoo toivottomuutta, mutta tulevaisuus kuuluu kommunismille

Kapitalistien yksi taktiikka on lietsoa juuri toivottomuuden ja voimattomuuden tunnetta sekä eskapismia, todellisuuden pakenemista. Ihmiset pakenevat todellisuutta esim. päihteiden, viihteen tai uskonnon avulla. Jotkut eivät jaksa taistella sortoa vastaan, koska pitävät taistelua toivottomana.

Mutta me kommunistit tiedämme, että on keskityttävä niihin voimiin, jotka ovat kehityskelposia, elinvoimaisia ja joilla on tulevaisuus edessään, vaikka ne eivät nyt olisikaan vielä vahvoilla. Työväenluokka ja työtätekevä kansa ovat juuri sellaisia voimia. Noilla voimilla on kaikki mahdollisuudet ja tulevaisuus kuuluu niille sekä sosialismille ja kommunismille.

Kapitalismi sen sijaan on rappeutuva ja kuoleva järjestelmä, joka edustaa ajasta jälkeen jäänyttä maailmaa. Kapitalismin alati kärjistyvät sisäiset ristiriidat ja ongelmat, joita se on kykenemätön ratkaisemaan, johtavat väistämättä järjestelmän tuhoutumiseen.

Tästä johtuu se, että pessimismi on kommunismille vierasta. Kommunistien tehtävä ei ole helppo, mutta kommunistit tietävät, että he taistelevat historian edistyksen mukana, kun taas kapitalistit taistelevat historian vääjäämätöntä etenemistä vastaan. He ovat tuomitut häviämään.

Tomi Mäkinen 

Työkansan Sanomat 10/2022

Miksi liittyä kommunistiseen puolueeseen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.