Maailman kommunistisilla ja työväenpuolueilla yhteinen lausuma

Kreikan kommunistisen puolueen (KKE) aloitteesta ja kommunististen ja työväenpuolueiden Solidnet-verkoston yhteisenä lausumana julkaistu kannanotto on saanut laajaa kannatusta. Tähän mennessä jo 71 kommunistista ja työväenpuoluetta on allekirjoittanut lausuman. Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) on yksi allekirjoittaneista puolueista.

Terveys, työ ja muut työväenluokan oikeudet

On kulunut vuosi Covid-19-pandemian puhkeamisesta. Pandemia toimi myös katalysaattorina kapitalistisen kriisin syventämisessä ja toi kaikkialla maailmassa paljon kärsimystä työväenluokalle ja muille kansankerroksille. Yli 100 miljoonaa ihmistä sairastui, yli 2 miljoonaa ihmistä menetti henkensä, miljoonat muut kärsivät elinolojensa dramaattisesta heikkenemisestä ja kapitalismin sosiaalisista umpikujista, kuten
työttömyydestä, hyväksikäytön kiristymisestä ja sorrosta.

Tämän yhteisen julkilausuman allekirjoittaneet kommunistiset ja työväenpuolueet haluavat ilmaista solidaarisuutensa Covid-19-pandemiasta kärsineille, rakkaansa menettäneille ja sairastuneille. Esitämme lämpimät kiitoksemme lääkäreille ja sairaanhoitajille sekä sairaaloiden ja terveysyksiköiden henkilökunnille, jotka ovat jo vuoden ajan taistelleet kohdatessaan työssään suuria vaikeuksia.

Tänä aikana akuutit ongelmat perusterveydenhuollossa ja sairaaloissa ovat tulleet ilmi dramaattisella tavalla. Niitä ovat lääketieteellisen ja hoitohenkilökunnan alimiehitys, tehohoitoyksiköiden puute ja tarvittavien suojakeinojen riittämättömyys. Kansallisten terveyspalvelujen alirahoituksen, kaupallistamisen ja yksityistämisen vuoksi lääketieteen yhteistyö ja lääkkeiden hajautettu tuotanto on kärsinyt.

Samanaikaisesti kannattavuuttaan parantaneet monopoliryhmät ja lääkeyhtiöt keräävät miljardeja. Lääkkeet, lääkintätarvikkeet, rokotteet ja tutkimus ovat suuren pääoman käsissä ja kasvavien voittojen lähteinä. Samalla epätasa-arvo maiden välillä kiristyy ja aiheuttaa geopoliittisia ristiriitoja.

Kilpailun kiristyminen rokotteiden ja lääkkeiden tuotannossa ja jakelussa, tarvittavien rokotusten viivästyminen, lääketeollisuuden kanssa tehtyjen sopimusten pettäminen ja julkistamatta jättäminen paljastavat kapitalistisen hyväksikäyttöjärjestelmän, joka toimii monopoliryhmien voittojen kasvattamiseksi. Tässä tilanteessa työntekijöiden ja kansojen oikeuksia puolustava taistelu sekä sosialismin välttämättömyyden merkitys korostuu, sillä se voi nykyajan tieteellisen ja teknologisen potentiaalin oloissa palvella kansalaisten tarpeita.

Kommunistiset ja työväenpuolueet tervehtivät terveydenhuollon työntekijöiden sekä työtätekevien  maanviljelijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien taisteluja, joissa vaaditaan toimenpiteitä heidän toimeentulonsa tukemiseksi ja terveyden suojelemiseksi.

Tuomitsemme hallitukset, jotka pandemian eri tilanteissa säätelevät uusia kansan ​​ja työvoiman vastaisia ​​toimenpiteitä. Ne asettavat jälleen kriisin taakan työntekijöiden ja kansojen harteille ja samalla tukahduttavat oikeutetun taistelun autoritaarisen valtion tavalla ja poliisin avulla.

Me kommunistiset ja työväenpuolueet jatkamme taistelua. Vaadimme julkisia ja yleisiä terveyspalveluja ja merkittäviä toimenpiteitä epidemian torjumiseksi, ihmisten terveyden ja elämän suojelemiseksi:

-Julkisten terveydenhuoltopalvelujen välitön vahvistaminen valtion rahoituksella, pysyvän lääke- ja hoitohenkilökunnan rekrytointi kaikilla oikeuksilla. Kaikkien tarpeiden tyydyttäminen tehohoitoyksiköissä ja infrastruktuurissa, joita tarvitaan julkisten terveydenhoito- ja tutkimuspalvelujen täydelliseen toimintaan.

– Nopeampi ihmisten rokotus kussakin maassa tehokkailla, turvallisilla ja ilmaisilla rokotteilla – ilman rokotteiden tarjonnan epäämistä, kuten tapahtuu vähemmän kehittyneiden kapitalististen maiden kansojen kustannuksella. Rokotteiden ja kaikkien muiden tarpeellisten farmaseuttisten tuotteiden patenttien poistaminen, jotka voivat auttaa torjumaan pandemiaa.

– Kaikkien tarvittavien varotoimenpiteiden ja suojavarusteiden ilmaisjakelu (kasvomaskit, käsineet, desinfiointigeelit jne.) ja maksuttomat valtion suorittamat diagnostiset testit ihmisille.

Tuemme kansankerrosten tulonsaantia ja oikeuksia. Niitä ovat työttömien suojelu, tehostettu taistelu pääomaa ja sen poliittisia edustajia vastaan, jotka yrittävät polkea  edelleen palkkoja, eläkevakuutuksia, vakuutuksia, työvoimaa ja demokraattisia oikeuksia. Vaadimme toimenpiteitä työntekijöiden suojelemiseksi työpaikoilla, joukkoliikenteessä, kouluissa ja yliopistoissa. Ei rajoituksia kansojen demokraattisille oikeuksille koronaviruksen verukkeella.

Tehostamme taistelua imperialististen voimien interventioita vastaan ja vaadimme lopettamaan välittömästi kaikki pakotteet ja taloudelliset saartotoimenpiteet, jotka pandemian olosuhteissa ovat vieläkin epäoikeudenmukaisempia ja rikollisempia, kuten Yhdysvaltojen imperialismin rikolliset toimet  Kuubaa ja Venezuelaa vastaan. USA:n on peruttava päätöksen, joka sijoittaa Kuuban takaisin luetteloon ns. ”Terrorismin sponsoreista”.

Me sanomme ei imperialistisille interventioille ja sotaharjoituksille, kuten Naton, ja vaadimme tarvittavien resurssien saamista ja kansallisten kansanterveys- ja sosiaaliturvajärjestelmien riittävää rahoitusta.

Työkansan Sanomat 3/2021

Maailman kommunistisilla ja työväenpuolueilla yhteinen lausuma
Merkitty:    

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.