Tampereen Lenin-museon johto on ilmoittanut päätöksestä muuttaa museo “Idän suhteiden museoksi”. Perusteeksi on ilmoitettu, etteivät he halua jäädä “menneisyyden vangeiksi”. On täysin selvää, että kyseessä on vain yksi uusi jakso Suomen taantumuksellisen kapitalistiluokan antikommunistisessa kampanjassa, jolla työväenluokan ja maamme historia pyritään vääristämään.

Sodan sytyttyä kapitalistisen Venäjän ja Naton imperialismin tukeman Ukrainan hallinnon välillä, Suomen kapitalistiluokka aloitti kampanjan Leninin patsaiden hävittämiseksi julkisilta paikoilta Suomessa. Lenin-museon johto ainoastaan toteuttaa porvarillisen valtionhallinnon vaatimusta museon ja sen näyttelyjen muuttamiseksi sellaiseksi, jolle valtio voi myöntää valtionavustusta.

Eduskunta hyväksyi Suomen itsenäisyysjulistuksen 6.12.1917. V. I. Leninin johtama Bolshevikkien hallitus tunnusti ensimmäisenä Suomen itsenäisyyden, jonka puolesta Suomen työtätekevät joukot olivat sitkeästi taistelleet tsaarin ja Venäjän kapitalistisen väliaikaishallituksen aikana. Bolshevikkien valtaantulo toteutti Suomen itsenäisyyden. Lenin oli kirjoituksissaan johdonmukaisesti tukenut Suomen itsemääräämisoikeutta jo vuosien ajan.

On selvää, että nyt aikana, jolloin Suomen itsenäisyys on kapitalistien toimesta luovutettu Euroopan Unionille ja sotilasliitto Natolle, haluavat Suomen hallitsijat myös hävittää tiedon Leninin roolista Suomen itsenäistymisessä.

Kapitalismin kriisi syvenee ja imperialismi valmistautuu uusiin sotiin maailman markkinoista ja raaka-aineista. Niinpä hallitseva porvaristo pyrkii estämään Leninin ja kommunismin arvovallan kohoamisen kansan silmissä.

Lenin-museota on jo pidemmän aikaa muutettu työväenluokalle vihamieliseen suuntaan, ja sen nimen muuttaminen on vain tuon kehityksen viimeisin vaihe. Lenin-museon johto, ja ennen kaikkea porvarillinen valtionhallinto ei halua jäädä “menneisyyden vangiksi”, mutta on ilmeisesti täysin tyytyväinen alistumaan pääoman vangiksi, ja siihen, että maamme alistetaan Naton sotapolitiikan ja imperialismin kahleisiin.

Lenin sanoi, että kaikkien työläisten on liityttävä yhteen ja vastustettava imperialistisia hallituksiaan kaikin keinoin, kieltäydyttävä sotimasta kapitalistien voittojen puolesta. Siitä hyvästä hän on saanut kaikkien riistäjien vihat päälleen.

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta (Ktp) tuomitsee porvariston poliittisen päätöksen lakkauttaa Lenin-museo.

Lenin ansaitsee kiitoksen maamme itsenäisyyden järkähtämättömänä tukena sekä kansainvälisen työväen- ja anti-imperialistisen liikkeen johtajana.

Vantaa, 26.4.2024.

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Poliittinen toimikunta

Ktp tuomitsee Lenin-museon toiminnan lopettamisen ja kapitalistisen historian väärentämisen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit käsitellään CleanTalk-pilvipalvelussa roskapostikommenttien suodattamiseksi. Näitä tietoja säilytetään palvelun lokitiedoissa 7 päivää jonka jälkeen ne poistetaan.