Euroopan parlamentin antikommunistista päätöslauselmaa vastaan

Euroopan parlamentin antikommunistista päätöslauselmaa vastaan

Euroopan kommunististen ja työväenpuolueiden Aloite ( Initiative)-ryhmän puolueet tuomitsevat jyrkästi EU:ssa eskaloituvan kommunismin vastaisuuden, sekä Euroopan parlamentin historialliseen väärentelyyn, kansoihin kohdistuvaan vihaan, kommunismin ja natsismin yhtäläistävään sekä fasismin vähättelyyn perustuvan antikommunistisen päätöslauselman. Sosialismin fasismiin rinnastavat, totalitarismin nimissä esitetyt herjaukset paljastavat

Ktp:n keskusneuvosto 28.9.: EU alistaa kansoja ja rajoittaa työväestön toimintaoikeuksia

Ktp:n keskusneuvosto 28.9.: EU alistaa kansoja ja rajoittaa työväestön toimintaoikeuksia

Euroopan unioni on perustamisestaan alkaen ollut suurpääoman ja kapitalistien liittouma. Siksi EU on tosiasiassa valtioiden alistaja ja kansojen halveksija. Tämä on tullut todistetuksi mm. unionin itälaajentumisessa ja niissä kansanäänestyksissä, joita jäsenmaissa on EU-asioissa järjestetty. Tuorein esimerkki EU:n toiminnasta on Britannian

Ktp:n keskusneuvosto 28.9.: Rinteen hallitus jatkaa työväestön vastaisella linjalla

Ktp:n keskusneuvosto 28.9.: Rinteen hallitus jatkaa työväestön vastaisella linjalla

Suomen nykyinen talous- ja yhteiskuntapolitiikka on kapitalismia tukevaa ja omistavan luokan etuja ajavaa politiikkaa. Kevään eduskuntavaalien jälkeen valtaan noussut Antti Rinteen johtama sosiaalidemokraattien, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja ruotsalaisen kansanpuolueen hallitus on jo muutamassa kuukaudessa todistanut oman linjansa. Se ei poikkea

Ktp: Kaikki tuki Postin työntekijöiden työtaistelulle

Kaikille työntekijöille! Postin työtaistelu on yksi uuden alkavan lakkokauden ilmiö.  Postin henkilökunta on joutunut tähän tilanteeseen kapitalismin välttämättömän kehityksen tuloksena. Jokainen meistä työntekijöistä tuntee omassa nahassaan viimeaikaiset panokset työnantajan ja yritysten omistajien puolesta. Ne tuovat epävarmuutta, pelkoa ja vihapuhetta meidän

Ktp tuomitsee toiminnan, joka tähtää kommunististen puolueiden kieltämiseen ja tunnusten kriminalisointiin

Ktp tuomitsee toiminnan, joka tähtää kommunististen puolueiden kieltämiseen ja tunnusten kriminalisointiin

EU:n parlamentin äänestyspäätös samaistaa kommunismi ja fasismi toisiinsa avasi Euroopassa tien lakisääteiselle antikommunismille, kansalaisten toiminta- ja järjestäytymisoikeuksien rajoittamiselle ja ihmisoikeuksien rikkomiselle. Kuluvan kesän aikana EU:n samaistamispäätöksen seurauksena on mm. Puolan ja Ukrainan oikeistoenemmistöisissä parlamenteissa hyväksytty lakeja, jotka käytännössä kieltävät kommunististen

Ktp: Rinteen hallitus vesittää vaalilupauksiaan ja toteuttaa pääomapiirien politiikkaa

Ktp: Rinteen hallitus vesittää vaalilupauksiaan ja toteuttaa pääomapiirien politiikkaa

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteen johtama hallitus jatkaa edeltäjiensä toteuttamalla yhteiskunta- ja talouspoliittisella linjalla. Toisen tien valitseminen kun edellyttäisi suurpääoman, kapitalistien ja rikkaiden etuihin ja voittoihin kajoamista. Ja sitä ei haluta tehdä. Hallituspuolueiden suuret vaalilupaukset näyttävät nyt yksi toisensa jälkeen vesittyvän.

Euroopan Kommunistiset Nuorisojärjestöt vetoavat yhteisesti nuorisoon kapitalismin ja EU:n vastaisen taistelun vahvistamiseksi

Euroopan Kommunistiset Nuorisojärjestöt vetoavat yhteisesti nuorisoon  kapitalismin ja EU:n vastaisen taistelun vahvistamiseksi

Me, tämän tekstin allekirjoittaneet Euroopan kommunistiset nuorisojärjestöt, vetoamme näin EU-vaalien alla maidemme nuoriin, jotka joutuvat katsomaan vierestä kuinka heidän elinolonsa rapistuvat ja unelmansa murskaantuvat EU:n ja sen jäsenvaltioiden harjoittaman kansan vastaisen politiikan seurauksena. EU on valtioliittouma, jonka tavoitteena on palvella

Ktp:n keskusneuvosto 18.5.: Suomen on irtaannuttava imperialistisen politiikan tukemisesta ja palattava puolueettomaan ulkopolitiikkaan

Ktp:n keskusneuvosto 18.5.: Suomen on irtaannuttava imperialistisen politiikan tukemisesta ja palattava puolueettomaan ulkopolitiikkaan

USA:n ja EU:n johtama imperialistinen länsi ei peräänny oman alueensa ulkopuolella sijaitsevien valtioiden painostamisesta ja alistamisesta. Se jatkaa vaikka Afganistanin, Irakin, Syyrian, Libyan sekä Jemenin sodat ja pommittaminen ovat tehneet niistä epävaltioita. Miljoonat ovat kuolleet ja vammautuneet, kymmenet miljoonat on

Ktp:n keskusneuvosto 18.5.: Hallitusneuvottelut eivät tuo muutosta nykymenoon

Ktp:n keskusneuvosto 18.5.: Hallitusneuvottelut eivät tuo muutosta nykymenoon

Huhtikuun eduskuntavaalien tulos ei ratkaise niitä kapitalismin kriisin aiheuttamia ongelmia, joista työväenluokka on joutunut kärsimään aina 1990-luvun alusta alkaen. Tuolloin Suomen EU-jäsenyyden valmistelu ja rahamarkkinoiden vapauttaminen aiheuttivat suuren laman ja joukkotyöttömyyden, jonka laskua maksetaan vieläkin. Suomen EU-jäsenyys vuodesta 1995 on

Ktp: Euroopan Unioni on suurpääoman liitto, älä anna sille ääntäsi!

Ktp: Euroopan Unioni on suurpääoman liitto, älä anna sille ääntäsi!

Euroopan Unionin perustamisen ensiaskel ja syy oli toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan jälleenrakentamisesta syntyneiden voittojen jakaminen suurpääoman kesken. Siksi mm. Saksan ja Ranskan suuret teräs- ja hiiliyhtiöt muodostivat aluksi kartellin (EHTY), josta synnytettiin muutaman välivaiheen jälkeen nykyinen EU. EU:ta on vahvistettu

On todettava ainoastaan yksi asia tämän liiton 70. vuosipäivänä: NATO on tuhottava!

On todettava ainoastaan yksi asia tämän liiton 70. vuosipäivänä: NATO on tuhottava!

NATO perustettiin 70 vuotta sitten tehtävänään pysäyttää sosialismi ja toisen maailmansodan jälkeen vahvistuneen Neuvostoliiton ideologinen, poliittinen ja sotilaallinen vaikutusvalta. Perustamisensa jälkeen NATOsta tuli yksi antikommunismin päämajoista sekä imperialistinen liittoutuma nousevan työväen kukistamiseksi. NATOn suorilla sotilaallisilla hyökkäyksillä ja ydinaseilla uhkailuun vastattiin

Ktp:n keskusneuvosto: Ei fasismille – kyllä Euroopan työväenluokan taistelulle

Ktp:n keskusneuvosto: Ei fasismille – kyllä Euroopan työväenluokan taistelulle

Maailma on muutoksessa ja Eurooppa on muutoksessa. Maailmanlaajuinen kapitalismi on kokenut pitkäaikaisimman kriisinsä ja vanhat imperialistiset vallat etsivät uusia ratkaisuja taloudellisen ja sotilaallisen valtansa säilyttämiseksi. Imperialistisen lännen vuosikymmeniä kestäneet talousliitot eivät enää laajene, ne ovat hajoamassa. Niiden tilalle on saatu

Ktp:n keskusneuvosto: Vaadimme paluuta puolueettomuuden, naapuriystävyyden ja rauhan politiikkaan

Ktp:n keskusneuvosto: Vaadimme paluuta puolueettomuuden, naapuriystävyyden ja rauhan politiikkaan

Viime vuodet ovat osoittaneet lännen imperialistien synnyttävän sotia itsemääräämisoikeuttaan puolustavia maita vastaan, vaikka Yhdysvaltojen johtaman yksinapaisen maailmanvallan ote on hellittänyt. Venäjä ja Kiina ovat yhdistyneet vastavoimaksi ja kilpailijaksi sotilaallisella sekä talouden alalla. Lännen imperialistit hyökkäävät ja tekevät tuhojaan monissa Lähi-idän

Ktp:n keskusneuvosto: Työtätekevien työehtojen heikennykset on torjuttava järjestyneellä joukkovoimalla

Ktp:n keskusneuvosto: Työtätekevien työehtojen heikennykset on torjuttava järjestyneellä joukkovoimalla

Suomen hallitus, jota keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä johtaa, on hyökännyt alusta alkaen isäntiensä kapitalistien ohjeilla ja avulla työtätekevien oikeuksia ja etuja vastaan. On selvää, että hyökkäys jatkuu hallituskauden loppuun, ellei järjestynyttä vastavoimaa ole riittävästi. Kolmen puolueen oikeistohallitus on saanut hyökkäykselleen

Ktp won’t participate in demonstrations organized by the bourgeoisie against the people

Ktp won’t participate in demonstrations organized by the bourgeoisie against the people

The 16.7. meeting of the presidents of the United States and Russia has activated a mixed group of people opposing the discussions to hold protests from 15th to 16th July in Helsinki. The biggest stir has been around the Helsinki

Ktp ei osallistu porvariston järjestämiin kansojen vastaisiin mielenosoituksiin

Ktp ei osallistu porvariston järjestämiin kansojen vastaisiin mielenosoituksiin

Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien tapaaminen 16.7. on aktivoinut sekalaisen joukon keskustelujen vastustajia järjestämään 15.-16.7 mielenosoituksia Helsingissä. Suurin ennakkokohu on käyty Helsinki Calling-mielenosoituksen ympärillä. Helsinki Calling-mielenosoitus on saanut porvarillisen median täyden tuen ja sitä on mainostettu päivittäin jo kahden viikon ajan.

Ktp:n 23. edustajakokous: Tuomitsemme Yhdysvaltojen, EU:n ja Naton laajentumis- ja sotapolitiikan

Ktp:n 23. edustajakokous: Tuomitsemme Yhdysvaltojen, EU:n ja Naton laajentumis- ja sotapolitiikan

Kapitalismin imperialistinen vaihe on sotien, miehitysten ja luonnonvarojen ryöstön aikaa. Se on myös työväenluokan lisääntyneen riiston, pakolaisuuden ja osattomuuden aikaa. Kyse on tänäänkin kapitalistien ja imperialistien eri leirien välisestä taistelusta voitoista ja vallasta. Imperialistinen valtataistelu on laajentunut 2000-luvun alun Afganistanista

Ktp:n 23. edustajakokous: Oikeistohallitus kiristää työväestöä ja avaa maamme Naton sotajoukoille

Ktp:n 23. edustajakokous: Oikeistohallitus kiristää työväestöä ja avaa maamme Naton sotajoukoille

Suomen kapitalistinen talous- ja yhteiskuntajärjestelmä on liitetty yhä tiukemmin osaksi imperialistisen kapitalismin tarpeita. Tämä kansan enemmistön vastainen kehitys on vahvistunut merkittävästi Suomen EU-jäsenyyden ja Nato-sopimusten aikana. Seuraukset ovat olleet tuhoisia.   Kymmenen vuotta jatkunut kapitalistisen talouden lama ja taantuma on

Ktp:n keskusneuvosto 14.4.: Eduskunnan ja hallituksen oikeistopolitiikka antaa kapitalisteille ja ottaa työväestöltä

Ktp:n keskusneuvosto 14.4.: Eduskunnan ja hallituksen oikeistopolitiikka antaa kapitalisteille ja ottaa työväestöltä

Juha Sipilän hallituksen päätökset sen loppukaudelle  ja  suunnitelmat lähivuosille jatkavat oikeistopolitiikkaa, joka palvelee kapitalisteja, rikkaita ja hyväosaisten eliittiä. Harjoitettu ja nyt vain koveneva politiikka ottaa työväestöltä ja tuhoaa työn oikeutta, työsuhdeturvaa ja taistelulla saavutettuja perusoikeuksia. Kapitalismin kriisi, lama ja syvä

Ktp tuomitsee Yhdysvaltojen, Britannian ja Ranskan hyökkäyksen Syyriaan – Imperialistinen länsi on syyllinen sotiin, kuolemaan ja pakolaisuuteen

Ktp tuomitsee Yhdysvaltojen, Britannian ja Ranskan hyökkäyksen Syyriaan – Imperialistinen länsi on syyllinen sotiin, kuolemaan ja pakolaisuuteen

Yhdysvaltojen johtama imperialistinen länsi on uusimman vaiheensa aikana kahdessakymmenessä vuodessa sotinut ja miehittänyt monessa maanosassa. Hyökkäyksen kohteeksi ovat joutuneet Afganistan, Irak, Libya, Jemen, Syyria ja useat Keski-Afrikan valtiot. Miljoonat ihmiset ovat kuolleet ja vammautuneet, kymmenet miljoonat ovat joutuneet pakolaisiksi. Raskaimman